YÖNETİM KURULU

Gündoğdu SARUHANOĞLU
Başkan
Teoman DUMAN
Başkan Yardımcısı
Hüseyin Yılmaz SEBAT
Genel Sekreter
Ender KOPANOĞLU
Sosyal İşler Sorumlusu
Hakan LEVENT
Su Altı Sporları Sorumlusu
Kürşat Turhan ALPAY
Su Üstü Sporları Sorumlusu
Mustafa YURTSEVEN
Veznedar
Mustafa Kemal MUCİ
Demirbaş ve Tesisler Sorumlusu
F. Berrin ÇELİK
Sayman