YÖNETİM KURULU

Nezih SARUHANOĞLU
Başkan
Neşe ÖNAL
Başkan Vekili
Alaaddin ŞİMŞEK
Sekreter Üye
Teoman DUMAN
Muhasip Üye
Mustafa FIRAT
Veznedar Üye
Okan YEŞMİL
Su Altı Sporları Sorumlusu
Sadettin HAYMANA
Su Üstü Sporları Sorumlusu
Bahadır KESKİNKILIÇ
Sosyal İşler Sorumlusu
Gündoğdu SARUHANOĞLU
Demirbaş ve Malzeme Denetçisi