Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

SATICI: Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği

Adresi: Caddebostan Mah. Funda Çıkmazı Sk. No: 8 Kadıköy – İstanbul

E-posta: info@tbk.org.tr

ALICI:  https://tbk.org.tr sitesinden sipariş veren kişinin (müşteri) belirttiği adres, telefon numarası ve e-posta adresi

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait https://tbk.org.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı sözleşmede nitelikleri ve satış ücreti belirtilen malın/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satışa konu malların/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmet sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://tbk.org.tr sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME TARİHİ VE MÜCBİR SEBEPLER:

Satıcı tarafından daha önce imzalanmış bulunan bu sözleşmenin tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 4 – TESLİMAT, MASRAFLARI VE İFASI:

Sitede satışı yapılan mallar satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine 5 (beş) iş günü içinde gönderilecektir.

Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını ya da kampanya dahilinde ücretsiz teslimat yapacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, malı siparişten itibaren 5 (beş) iş günü içinde kargo firmasına teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı malın teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Kargo şirketinin bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Mal/mallar, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde mal/mallar müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri satıcıya info@tbk.org.tr e-posta adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak mal/malların hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcıya bildirilmelidir. Teslimden sonra mal/malların özenle korunması borcu, alıcıya aittir.

Hizmet kapsamında yer alan Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nün düzenlediği günlük ya da şehirdışı gelişim dalışları ile kurs ya da eğitimlerin ifası siteden yapılan rezervasyonun ardından 5 (beş) iş günü içerisinde Türk Balıkadamlar Spor Kulübü tarafından alıcının belirttiği e-posta ya da telefon üzerinden tarih ve rezervasyonun kesinleştirilmesi ile yürürlüğe girer.

Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı hizmetin ifası yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü; şehirdışı gelişim dalışlarını, etkinlik gün ve saatinden 5 (beş) gün öncesine kadar, günlük gelişim dalışlarını da etkinlik gün ve saatinden ise 1 (bir) saat öncesine kadar iptal hakkını saklı tutar. Bu durumda satın alınan hizmetin tüm bedeli Alıcı’ya geri ödenir.

MADDE 5 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ:

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, https://tbk.org.tr internet sitesinden satıcının isim, ünvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal/malların ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, mal/hizmet sipariş/rezervasyon ve ödeme koşullarının, mal/ hizmet kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu https://tbk.org.tr sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı, aldığı mal/malları iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun mal/mallara ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, rezervasyonunu yaptığı hizmetin iadesini istemesi durumunda alttaki şartlara uygunluğunu taahhüt ve kabul eder.

Kurs ya da eğitimlerde (kurs ya da eğitim açıklamasında başka bir şekilde ifade edilmediği takdirde) Alıcı’nın iptaline ilişkin info@tbk.org.tr adresine yazılı bildirimi gereklidir. Bu bildirim akabinde;

Alıcı, Etkinlik başlangıcı gün ve saatine 24 saatten az kalması halinde; ücret iadesiz iptal etmeyi kabul eder.

Günlük gelişim dalışlarında (günlük gelişim dalışı açıklamasında başka bir şekilde ifade edilmediği takdirde) Alıcı’nın iptaline ilişkin info@tbk.org.tr adresine yazılı bildirimi akabinde;

Alıcı, Etkinlik başlangıcı gün ve saatine 24 saatten az kalması halinde; ücret iadesiz iptal etmeyi kabul eder.

Şehirdışı gelişim dalışlarında (şehirdışı gelişim dalışı açıklamasında başka bir şekilde ifade edilmediği takdirde) Alıcı’nın iptaline ilişkin info@tbk.org.tr adresine yazılı bildirimi gereklidir. Bu bildirim akabinde;

Alıcı, Etkinlik gün ve saatine; 10 günden az, 24 saatten fazla kalması halinde sipariş/rezervasyon tutarının %75 ‘lik kısmının ücret iadesini,

Etkinlik başlangıcı gün ve saatine 24 saatten az kalması halinde; ücret iadesiz iptal etmeyi kabul eder.

Mal/hizmetin tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla malı 5 (beş) iş günü içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir. Rezervasyonu yapılan hizmetin bu gibi bir durumda ifası zorunluluğu kalkmıştır.

MADDE 6 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. Satıcı, sözleşme konusu malın sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden, hizmetin eksiksiz, siparişte belirtilen şekilde sunulmasından sorumludur.

Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından https://tbk.org.tr sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.

https://tbk.org.tr dan kredi kartı (Visa, MasterCard) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren günü içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

MADDE 7 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:

Malın cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli ve tüm vergiler dâhil satış bedeli, hizmetin içeriği, sunulacağı şekli ve zamanı ile ayrıntıları www.https://tbk.org.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfalarında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 8 – MAL/HİZMETİN FİYATİ:

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu gönderilen sipariş bilgileri e-postasında ve mal ile birlikte müşteriye iletilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 9 – SİPARİŞ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen mal/malların KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması ve/veya stok problemi, hizmetin sunulamayacağı ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve fiyatta başka bir mal/hizmet gönderilebilir/sunulabilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir mal/hizmet gönderilebilir/sunulabilir, mal/malların stoklara girmesi ya da teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) iş günü içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:

https://tbk.org.tr, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10 – ÖDEME PLANI:

Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 11 – CAYMA HAKKI:

Mal Alımlarında Cayma Hakkı

Alıcı, sözleşme konusu mal/malların kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresi alıcıya mal/malların teslim edildiği günden itibaren başlar. İade edilen mal/malların geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanmalıdır.

Cayma hakkının kullanılması için Alıcının aynı süre içinde Satıcıya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/malların iş bu sözleşme çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve https://tbk.org.tr web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.

Mal/malların iadesi için, durum öncelikli olarak info@tbk.org.tr eposta adresine iletilmelidir. Mal/malların iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından alıcıya iletilir. Bu görüşmeden sonra mal/malların iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı satıcının adresine ulaştırmalıdır.

Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen mal/malların ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur.

Satıcıya ulaşan iade mal/mallar iş bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Mal/malların iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın mal/mallar ile birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa alıcıyı borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan mal/malların değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya iadenin imkânsızlaşması alıcının kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya mal/malların değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü hizmet kapsamında bulunan günlük ya da şehirdışı gelişim dalışları ile kurs ya da eğitimleri için yukarıdaki cayma hakkı kuralları geçerli değildir. Site üzerinden yapılan rezervasyonlarda Alıcı’nın etkinlik katılım günü kesinleşene kadar bedelsiz cayma hakkı saklıdır. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü’nün Alıcı’nın iletişim bilgileri üzerinden rezervasyonunu kesinleştirmesinin akabinde Alıcı’nın hizmetten cayması durumunda Madde-5’deki iptal koşulları geçerli olacaktır.

MADDE 12 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER:

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlar ile internet ortamında indirilebilir mal/mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

MADDE 13 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini alıcıdan talep edebilir ve her koşulda alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 14- GİZLİLİK:

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart mal/hizmet teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde kampanya bilgileri, yeni mal/hizmetler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

MADDE 15 – YETKİLİ MAHKEME:

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.