TÜRK BALIKADAMLAR KULÜBÜ DERNEĞİ MALİ TABLOLARI

Sayı: 167

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Yönetim Kuruluna

01.08.2018 tarihinde Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneğinde 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemini kapsayan inceleme yapılmış tespit edilen hususlar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1 – Derneğin Amacı:

Üyelik gerektiren kültür, dayanışma ve eğlence dernek ve birliklerinin faaliyetleri olarak belirtilmiştir.

2 – Alınan Kararlar:

Alınan karalar uygulanmadan önce, Kadıköy 6. Noterliğince 20.01.2015 tarih, 002155 Yevmiye numarası ile onaylı karar defterine işlenmiştir.

3 – Gelirler:

Derneğin gelirleri sadece üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Başka bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Toplanan gelirin tamamı derneğe ait makbuzlarla yapılmış olup düzenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

4 – Giderler:

Giderleri oluşturan belgelerin tamamı, belge bazında incelenmiş olup, dernek ile ilgisi olmayan hiçbir belgeye rastlanmamıştır. Giderlere ait belgeler düzenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

5 – Kayıtlar:

Gelir ve giderlere ilişkin belgeler, Kadıköy 4. Noterliğince onaylı 23.12.2016 tarih ve 36247 noterlik yevmiye numarası ile onaylı Yevmiye Defteri, 36249 noterlik yevmiye numarası ile onaylı Defter-i Kebir, 36248 noterlik yevmiye numarası ile onaylı Envanter defteri ile kayıt altına alınmıştır.

Sonuç:

İncelenen döneme ilişkin bir olumsuzluğa rastlanmamış olup olumlu görüşümüzü yansıtan rapordur.

İmza

03.08.2018

Barbaros BAŞAR (Bağımsız Denetçi)

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Yönetim Kuruluna

01.08.2018 tarihinde Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneğinde 01.01.2018 – 31.05.2018 kısmi dönemini kapsayan inceleme talep edilmiş tespit edilen hususlar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1 – Gelirler:

Derneğin gelirleri sadece üye aidatları ve bağışlardan oluşmaktadır. Başka bir gelir kaynağı bulunmamaktadır. Toplanan gelirin tamamı derneğe ait makbuzlarla yapılmış olup düzenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

2 – Giderler:

Giderleri oluşturan belgelerin tamamı, belge bazında incelenmiş olup, dernek ile ilgisi olmayan hiçbir belgeye rastlanmamıştır. Giderlere ait belgeler düzenli bir şekilde muhafaza edilmektedir.

Sonuç:

İncelenen döneme ilişkin bir olumsuzluğa rastlanmamış olup beş aylık bir dönemi kapsadığı göz önünde bulundurulmalıdır.

İmza

03.08.2018

Barbaros BAŞAR (Bağımsız Denetçi)

Başa dön tuşu