Genel

TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ / ÜYELİK BAŞVURU FORMU

Kulüp üyeliği başvurunuzun değerlendirmeye alınabilmesi için; aşağıda maddeler halinde sıralanmış işlemlerin tarafınızca yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

1-) Üyelik Başvuru Formunu doldururken; sizden, biometrik fotoğrafınızın başvuruya eklenmesi istenecektir. Biometrik fotoğrafınızı yanınızda hazır ediniz.

2-) Üyelik başvuru formunuzu gönderdikten sonra, aşağıdaki belgeleri info@tbk.org.tr e-posta adresine iletmeniz beklenecektir.

a-) E-Devlet üzerinden alacağınız Adli Sicil Kaydı Sorgulama Belgenizi
b-) E-Devlet üzerinden alacağınız Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgenizi
c-) T. C. Kimlik Kartınızın ön ve arkayüzünün fotokoposi
d-) Biometrik fotoğrafınız

3-) Başvurunuzu yaptıktan sonra, aşağıdaki dernek hesabımıza; üyelik giriş ödentisi (10.000 TL) ve yıllık aidat bedeli (600 TL) yi birlikte yatırarak, dekontunu info@tbk.org.tr e-posta adresimize iletmeniz beklenecektir.

Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği
TÜRK EKONOMİ BANKASI  /  IBAN: TR48 0003 2000 0000 0091 9256 66
ÖDEME AÇIKLAMASINA: “ADINIZ, SOYADINIZ ÜYELİK GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK AİDAT” YAZILACAK.

Üyelik başvurusunda bulunmanız, kesin olarak üyeliğe kabul edileceğiniz anlamına gelmemektedir. Değerlendirme sonucunda üyeliğe kabulünüze Yönetim Kurulumuzca karar verilir ise ve yukarıdaki tüm maddeleri yerine getirmiş olmanız şartı ile üyeliğe kabul edilmiş olabilirsiniz.

Not: Değerlendirme sonucunda üyeliğe kabulü uygun bulunmayan adayların, göndermiş olduğu belgeler imha edilir ve ödemiş oldukları bedeller kendilerine iade edilir.

Başa dön tuşu