(24E401) CMAS 1 VE 2 YILDIZ EĞİTMEN EĞİTİMİ (1. DÖNEM) – 16 OCAK – 31 MART 2024

18.000 

Bu eğitim; Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu’nun (TSSF) CMAS Bir, İki ve Üç Yıldız Dalıcı Eğitimi Kitaplarına hakim, 10 uzmanlık belgesine sahip (sınava katılabilmek için zorunludur), tüm sualtı becerilerine hakim, yönetmeliklerde belirlenmiş olan dalış sayılarına ulaşmış ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan katılımcılar için uygundur. Eğitimin içeriğinde, TSSF’ nin açacağı sınavlara hazırlanmak için ders anlatım teknikleri ile sualtı ve su üstü becerileri hakkında pratik uygulamalarda verilmektedir. Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerler; TSSF Eğitmen Eğitimi sınavı müracaatı için gerekli olan belgelerin bir kopyasını kulübümüze teslim etmeleri koşuluyla 7 ve 8 belgelerini alabilirler. Eğitimde devam zorunluluğu vardır.

TBK / TSSF-CMAS 1 YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ EĞİTİMİNE KATILIM ŞARTLARI:

 • Başvuru formunu doldurmak (Kurs kayıtlarının kesinleşmesi Dalış Okulunun değerlendirmesi sonucu katılımcının whatsapp bilgilendirme grubuna alınması ile tamamlanmış olacaktır.),
 • Kurs ücretini yatırmak,
 • 3 Yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgeye sahip olmak,
 • 3 Yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak,
 • 3 Yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
 • TSSF Donanımlı Dalış Talimatının 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek ve katılımcıların kendi sağlık durumlarını sağlık kuruluşundan alacakları ‘dalış yapabilir’ raporu ile belgelemek,
 • En az ilköğretimi bitirmiş olmak,
 • 3 Yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu uzmanlıklara ek olarak, oksijen kullanımı ve gece dalışı uzmanlıkları başta olmak üzere ayrıca seçeceği diğer beş adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak,
 • Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak.

TBK / TSSF-CMAS 2 YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ EĞİTİMİ KATILIM ŞARTLARI:

 • Başvuru formunu doldurmak (Kurs kayıtlarının kesinleşmesi Dalış Okulunun değerlendirmesi sonucu katılımcının whatsapp bilgilendirme grubuna alınması ile tamamlanmış olacaktır.),
 • Kurs ücretini yatırmak,
 • TSSF – CMAS 1 Yıldız dalış eğitmeni olmak,
 • 1 Yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra bir dalış kuruluşunda bir yıl kayıtlı eğitmen olmak,
 • 1 Yıldız dalış eğitmeni belgesini aldıktan sonra Federasyonun yetkili dalış kuruluşlarında kayıtlı eğitmen olarak en az 50 dalıcı belgesi vermiş olmak ve imzaladığı bilgi kayıt formlarını belgelendirmek,
 • TSSF Donanımlı Dalış Talimatının 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek ve katılımcıların kendi sağlık durumlarını sağlık kuruluşundan alacakları ‘dalış yapabilir’ raporu ile belgelemek,
 • En az lise ya da dengi okul bitirmiş olmak,
 • Yetkili bir dalış kuruluşuna kayıtlı bir eğitmenden eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı 2 Yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak.

GENEL KOŞULLAR:

MADDE 6- (1) Dalış eğitmeni eğitimi alabilmek için istenecek belgeler ve eğitmen olabilme genel koşulları;

 • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 • 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
 • Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

TBK / TSSF-CMAS 1 VE 2 YILDIZ DALIŞ EĞİTMENİ EĞİTİMİ PROGRAM BİLGİSİ (*)

SALI PERŞEMBE
EĞİTİMLER 20:00 – 22:30 20:00 – 22:30

Not: Eğitim gün ve saatleri bilgilendirme amaçlı verilmiş olup Kurs Direktörü’ nün inisiyatifindedir. Kurs Direktörü gerekli durumlarda değişiklik yapabilir. Ayrıca eğitimlerin hafta sonları yapılacak olan pratik kısımları ise eğitim süresi içinde planlanarak katılımcılara bildirilecektir.

E-posta: dalisokulu@tbk.org.tr

Başa dön tuşu