TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM – Kuruluş Hükümleri

 

YENİ

DERNEĞİN ADI:

 

MADDE 1 – Derneğin adı TÜRK BALIKADAMLAR SPOR KULUBU DERNEĞİ’ dir.

Derneğin kısa adı TBK’ dır.

 

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 – Derneğin merkezi İstanbul’ dur. Funda çıkmazı sok No:04 Kadıköy-İSTANBUL’ dur. Derneğin şubesi yoktur.

 

DERNEĞİN AMBLEMİ:

MADDE 3 –Dernek amblemi ve isminin kullanım hakkı; Yönetim Kurulu’ nun izni olmadan, kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

Amblemi :
Mavi zemin üzerinde sarı renkli bir yunusa binmiş, sol elinde ucunda dalış bayrağı olan Neptün zıpkını taşıyan balıkadam şeklidir.
Rengi : Lacivert açık mavidir.            ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 

 

ESKİ

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde : 1

Derneğin adı :
Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneğidir.

Merkez     : İstanbul Caddebostan iskele çıkmazı No:69’dadır.
AMPLEMİ: Mavi zemin üzerinde yunus’a binmiş sol elinde ucunda dalış bayrağı olan Neptün zıpkını taşıyan balıkadam şeklidir.
Rengi      : Lacivert açık mavidir.

YENİ

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 4 Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Amatör Spor Kulübüdür.
Derneğin amacı, Türkiye’de her çeşit deniz sporlarının gelişmesine çalışmak, sualtı sportif çalışmalarını kurmak ve yaymak, sualtı bilinçli amatör avcılarını yetiştirmek, Türkiye sularında yapılacak bilimsel incelemeler ve araştırmalar için bilim kurumları ile işbirliği yapmak ve dalgıçlık ile uğraşanların modern araçlar ile çalışmalarını sağlamak üzere bu araçları tanıtmak ve yaymak, nitelikli balıkadam yetiştirmek, amatör balıkçılığı ve denizciliği teşvik etmek, deniz ve su kirliliğine karşı ekolojik çalışmalara katılmaktır.
Derneğin sportif ve sosyal özellikte olan çalışmalar konusu ve amacı dışında, bireysel veya toplumsal hiçbir çaba ve davranış yapılamaz.

 

ESKİ

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ
A- AMACI
Madde : 2

 1. Türk Balıkadamlar Kulübü Derneği, Amatör Spor Kulübüdür.
 2. Türkiye’de her çeşit Deniz sporlarının gelişmesine çalışmak, sualtı sportif çalışmalarını kurmak ve yaymak, denizaltı amatör avcılarını yetiştirmek, Türkiye sularında yapılacak bilimsel incelemeler ve araştırmalar için bilim kurumları ile işbirliği yapmak, sünger avcılığı ve dalgıçlık ile uğraşanların modern araçlar ile çalışmalarını sağlamak üzere bu araçları tanıtmak ve yaymak, nitelikli balıkadam yetiştirmek, amatör balıkçılığı ve denizciliği teşvik etmek, deniz ve su kirliliğine karşı ekolojik çalışmalara katılmak derneğin başlıca konusu ve amacıdır.
 3. Üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlık bağlarını sağlayıcı toplantılar, konferanslar, geziler tertip etmek Derneğin çalışmaları arasındadır.
 4. Derneğin sportif ve sosyal özellikte olan çalışmalar konusu ve amacı dışında bireysel veya toplumsal hiçbir çaba ve davranış yapılamaz.

DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

MADDE 5 Derneğin çalışma konuları, biçimleri ve faaliyet alanı aşağıda gösterilmiştir.

5.1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapar, tesisler kurar,  eğitim ve kurslar açar, eğitmenler, araçlar ve gereçler sağlar, yarışlar düzenler ve ev sahipliği yapar, amacı doğrultusunda finansman kaynağı bulmak için sponsorlarla işbirliği yapar, reklam geliri elde eder, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunur, gelir getirici toplantılar düzenler.

5.2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.  Ancak dernek tesislerinde, kumar olarak nitelendirilebilecek hiçbir oyun, bahis veya benzeri oyunlar oynanamaz ve düzenlenemez.

5.3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya düzenletir.

5.4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlar. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs verir.

5.5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek veya gelir sağlamak için her türlü taşınır, taşınır kıymet, taşınmaz ve demirbaşlar satın alabilir ve satabilir.

5.6-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, bilgisayar yazılım- donanımını, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder,

5.7-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için sağlanan kârı üyelerine dağıtmamak kaydı ile Dernek İktisadi İşletmeler ve üyelerinin sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurabilir, bu faaliyetlerle ilgili düzenlemeleri yapar ve yönetir. İktisadi işletmeyi ve sportif faliyetleri yürütmek için şirket kurabilir.

5.8-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurabilir, federasyon kurabilir ve ayrılabilir.

5.9-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir,

5.10-Amacın gerçekleştirilmesi için uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak için girişimlerde bulunabilir.

5.11-Yönetim Kurulu mevcut sportif faaliyetlerinin dışında yeni branşlarla ilgili çalışmalar yapılmasını ve kurulmasını teşvik eder.

5.12-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

5.13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev

alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür, ilgili Bakanlık ve Bakanlığın Genel Müdürlüğü, Yerel Yönetimler ile işbirliği yapar.

5.14- Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu , Türkiye Yüzme Federasyonu, Amatör Denizcilik Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu, Türk Yelken Vakfı, Yelken Kulüpleri ve Kano Federasyonu , Amatör Oltabalıkçılığı Federasyonu ve bu tüzükte tanımlanan faaliyet alanlarıyla ilgili Ulusal ve Uluslararası  Federasyonlarla  işbirliği yapar.

5.15-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon çatısı altında birleşebilir,

5.16-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir, gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açabilir.

5.17- Dernek hiçbir şekilde siyasi konularla ve oluşumlarla hareket etmez.

5.18- Dernek, belli bir yöreye veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın; yıl içinde elde edilen net karın en az 1/2’sini dernek amaçları için harcar ve amaç edindiği hizmetleri herkesin yararına açık olarak, çalışmalar yapar.

5.19-Üyeleri arasında dostluk ve arkadaşlık bağlarını sağlayıcı toplantılar, konferanslar, geziler tertip etmek Derneğin çalışmaları arasındadır.

5.20- Yazılı ve e-dergi bülten çıkarmak, e-radyo kurmak vs.

 

B- AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN

YAPILACAK FAALİYETLER :

 1. Spor okulları ve kurslar açmak.
 2. Yarışmalar düzenlemek ve yarışmalara katılmak.
 3. Kulübün faaliyetlerde bulunduğu dallarda, gerekli spor tesislerini yapmak, yaptırmak, gerekirse kiralamak, bunları yönetmek ve çalıştırmak.
 4. Derneğin ihtiyacı olan ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olan taşınmaz mal varlığı edinmek ve satmak.
 5. Sporla ilgili mevzuata uygun olarak, vakıf, federasyon, konfederasyon, yardımlaşma kuruluşları kurmak ve bunlara katılmak.
 6. Yurtdışında sporla ilgili kuruluşlara üye olmak, üyelikten ayrılmak
 7. Kulüp lokali açmak ve işletmek.
 8. Öğretim ve eğitim faaliyetleri için kitaplık ve okuma odası kurmak.

 

 

 

 

 

 

 

DERNEĞİN KURUCULARI:

MADDE 6 – Dernek aşağıda isimleri yazılı kişiler tarafından 1954 yılında kurulmuştur.

Adı ve Soyadı Mesleği Uyruğu Adresi

 

İdris BAŞARANER : T.C. Dekoratör
Avcılar Köyü : BAKIRKÖY/İSTANBUL

Yusuf Ziya İNAN : T.C. Öğrenci Hukuk. Fak.

Yaşar CANMAZ : T.C Öğrenci
Ayazpaşa Tülin Apt. Kat:4 TAKSİM/İSTANBUL

Çetin OTSUKARCI : T.C. Öğrenci
Avcılar köyü, BAKIRKÖY/İSTANBUL

Adnan KESMEN : T.C. Öğrenci
Yenimahalle Kalkan Sok. 4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Haluk BOYTORUN : T.C. Öğrenci
Laleli Azim Sok. Güllü Apt. D.3 İSTANBUL

Şaziye ALTINTAŞ : T.C. Öğrenci
Tramvay Cad No:25 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

Baran SAROL : T.C. Öğrenci
Kadıköy Lale Sok. No:13 İSTANBUL

Atilla KARAFAKIOĞLU : T.C Öğrenci
Tavukçu Fethi Sok. No.12 OSMANBEY/İSTANBUL

 

ESKİSİ

 

İdris BAŞARANER : T.C. Dekoratör
Avcılar Köyü : BAKIRKÖY/İSTANBUL
Yusuf Ziya İNAN : T.C. Öğrenci Hukuk. Fak.
Yaşar CANMAZ : T.C Öğrenci
Ayazpaşa Tülin Apt. Kat:4 TAKSİM/İSTANBUL

Çetin OTSUKARCI : T.C. Öğrenci
Avcılar köyü, BAKIRKÖY/İSTANBUL

Adnan KESMEN : T.C. Öğrenci
Yenimahalle Kalkan Sok. 4/1 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Haluk BOYTORUN : T.C. Öğrenci

Laleli Azim Sok. Güllü Apt. D.3 İSTANBUL
Şaziye ALTINTAŞ : T.C. Öğrenci
Tramvay Cad No:25 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Baran SAROL : T.C. Öğrenci
Kadıköy Lale Sok. No:13 İSTANBUL
Atilla KARAFAKIOĞLU : T.C Öğrenci
Tavukçu Fethi Sok. No.12 OSMANBEY/İSTANBUL

İKİNCİ BÖLÜM – Üyelik Hükümleri

 

ÜYELİK KOŞULLARI:

MADDE 7 – Üyelik koşulları aşağıda gösterilmiştir.

7.1-Fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler ile Medeni Kanunun;  11. ve 12. maddelerine göre evlenme veya mahkeme kararı ile ergin kılınanlar ve tüzel kişiler ile medeni haklarını kullanmaya ehliyeti olanlar.

7.2-Hiç kimse, derneğe üye olmaya ve dernek de hiç kimseyi üye kabul etmeye zorlanamaz.

7.3-Dernek ödentilerini ödememe nedeni dışında diğer nedenlerle Dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış olanlar kesinleşme tarihinden en az üç yıl sonra üyelik şartlarına uymak kaydı ve

disiplin suçluları haricinde, Yönetim Kurulu kararıyla  tekrar üye olabilirler.

 

ÜYELİK TÜRLERİ:

MADDE 8- Kulübün üç tür üyesi vardır.

8.1 – Asıl Üye: İş bu tüzükte “ üye “ olarak adlandırılacaktır.

8.1.1- Kurucu üyeler de dahil olmak üzere giriş aidatı ve yıllık aidat ödeyen 18 yaşını bitirmiş üyelerdir.

8.1.2-Asıl üyenin on sekiz yaşını dolduran otuz  yaşından gün almamış çocuklarının asıl üye olabilmeleri, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu uyarınca Dernek üyeliğine mani bir halinin olmaması ve yazılı müracaatı takiben, ilgili asıl üyenin kulübe karşı doğmuş tüm yükümlülük ve borçlarının yerine getirilmesi ile mümkün olur.

8.1.3-Asıl üyeliğe müracaat eden aday üyenin bütün üyelik koşullarını yerine getirerek üyeliğe kabul edilmesinden sonra üyenin 18 yaşını doldurmuş ve otuz yaşından gün almamış, bekâr ve öğrenci çocuklarının asıl üyelikleri o tarihte yürürlükte olan dernek giriş ödentisinin 1/4 kadarının ödenmesi ile mümkün olur.

8.1.4-Asıl üyenin eş ve onsekiz yaşından küçük çocukları kulüp tesislerinin tümünden yararlanabilir. Üye eş veya çocukları hakkında alınacak kararlara uyulması asıl üyenin sorumluluğundadır.

8.1.5-Asıl üyeler tüzükteki şartlara uymak sureti ile Derneğin bütün organlarını seçmeye ve bu organlara seçilmeye, Dernekler Yasası ile bu Tüzüğün verdiği bütün hakları kullanmaya yetkilidir.

8.1.6-Boşanma halinde, asıl üye olmayan eş tesislerden yararlanamaz.

8.1.7-Asıl üyenin ölümü halinde, eşi ölüm tarihini takip eden bir yıl içinde yazılı müracaat ederse Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı alınmadan asıl üye olur. Asıl üye eşlerinin asıl üyelikleri o tarihte yürürlükte olan dernek giriş ödentisinin1/3 nin ödenmesi ile mümkün olur.

8.1.8 ) Dernek Ana tüzüğünün 31.6 maddesi uyarınca derneğin eğitmeni olmaya hak kazananlardan, eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak ve hizmet vererek en az bir yıl süre ile görev yapanlar, ödenmesi gerekli maktu teberrunun 1/4 ünü ödemek suretiyle asıl üye olabilirler.
8.2 – Sporcu Üye; Sporcu Üye Derneğin faaliyet gösterdiği Sualtı ve suüstü spor dallarından birinden  eğitim alan ve faaliyetlerine devam eden bröve veya sporcu lisansı olan sporcu, antrenör ve eğitmenlerdir.

8.2.1-Derneğin ihtiyacı ve imkânları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile ilgili Federasyon Bölge Müdürlüğü’ nde kayıtlı bulunan bröveli lisanslı sporcular müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir.

8.2.2-Sporcu üyeler giriş ödentisi ve aidat ödemezler, oy kullanamazlar.

8.2.3-Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğünde ve ilgili federasyonda kayıtlı olmayan veya vizelerini zamanında yaptırmayanların, sporcu üyeliklerinin devamı yönetim kurulunun yetkisindedir.

8.2.4 -Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda  sporcu üyenin üyeliğine Disiplin Kurulu Kararı doğrultusunda  son verilebilir.

8.2.5- TBK de spora başlamış olan veya TBK Kulübü lisanslı sporcusu olarak tüm branşlarda

en az 5 sene, Sualtı Federasyonu faaliyet programında yer alan branşlar ve yelken, kürek, sörf, yüzme, Kano branşlarında müsabakaların en az yüzde altmışına katılmış, bu müsabakalardan en az üçünde derece almış, müracaat tarihinde de vizeli kulüp lisansı olan sporcular ve milli sporcular bu durumlarını ıspat etmek ve üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ile o tarihte yürürlükte olan giriş ödentisi alınmadan Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilirler, sadece yıllık aidatlarını öderler.

8.2.6-Üyelik müracaat koşullarına uymak kaydı ile  tüm, Dünya veya Avrupa Şampiyonalarında madalya kazanmış veya Olimpiyatlara Yelken, Kürek, Sörf , Kano, Yüzme sporcusu olarak katılmış olanlar giriş ödentisi alınmadan Yönetim Kurulu kararı ile asıl üye olarak kabul edilebilirler, senelik aidatlarını öderler.

8.2.7 Dernekten en az iki yıldız bröve almış sporcular, eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak ve hizmet vererek en az 2 yıl görev yapanlar bu durumu yetkili kurullarca düzenlenmiş raporu ibraz etmek, suüstü sportif faaliyetlerde eğitmen, hoca ve antrenör olarak hizmet eden sporcular ve yetkili yönetim kurulu üyesinin onayıyla ve yönetim kurulu kararıyla dernek giriş ödentisinin 1/4 ünü  ödeyerek üye olabilir.

8.2.8 Derneğin faaliyet gösterdiği spor dallarından birinden eğitim almakta olan veya eğitimlerini tamamlayarak aktif spora dernek çatısı altında devam eden sporcular bu faaliyetleri süresince derneğin geçici olarak sporcu üyesi olurlar, dernek olanaklarından istifade ederler.İlgili dallarda görev alabilirler. Kendilerine çıkarılan sporcu kimlik kartlarını yetkililere gereğinde göstermek zorundadırlar.

8.2.9-Verilen üyelikler ilk toplantıda Genel Kurul’un bilgisine sunulur, itirazlar Genel Kurul’ca karara bağlanır. Yönetim Kurulu ve Genel Kurul yıllık sporcu üyelik koşullarıyla asıl üye olacaklar için sınırlamalar ve kotalar koyabilir.

8.3 – Onursal Üye: Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan üyedir.

8.3.1 – Derneğe maddi veya manevi yardımı dokunan kimselere, Yönetim Kurulu tarafından onursal üyelik verilebilir.

8.3.2-Verilen onursal üyelikler ilk toplantıda, Genel Kurul’un bilgisine sunulur, itirazlar Genel Kurul’ca karara bağlanır.

8.3.3-Onursal üyeler, kulübün bütün olanaklarından yararlanırlar. Ancak aidat ödemezler, organların seçimlerinde oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

8.3.4-Genel Kurul’ da hazır bulunan üyelerin 1/10’nun yazılı olarak verecekleri imzalı önerge ile Derneğe maddi veya manevi bakımdan önemli katkı sağlamış bulunan Derneğimizin Başkanlığını yapmış üyelere, Genel Kurul kararı ile Onursal Başkanlık unvanı verilebilir.

8.3.5-Derneğe maddi ve manevi destek veren meslek ve donanımları çerçevesinde eğitim, seminer ve idari işlerde gönüllü olarak çalışarak katkı sağlayan kişi ve kurumlar TBK GÖNÜLLÜLERİ olarak adlandırılır.Yönetim ihtiyaçlar dahilinde bu kişi ve kurumlardan destek alabilir,görev verebilir.

8.3 6- Milli olmuş ve sportif başarılar elde etmiş sporcuların talebi halinde onursal üyeliğe alınabilir

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ:

MADDE 9 – Dernekler Kanunu ve Özel Kanunlar hükümlerine göre, dernek üyeliğine engel bir durumu bulunmayan, onsekiz yaşını tamamlamış herkes, aşağıdaki usul ve koşullarda derneğe üye olabilir.

Dernekler yasasında öngörülen üyelik koşullarına sahip olanların üyeliği hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

9.1-Aday Üye, giriş formunu eksiksiz doldurur ve imzalar.

9.2-Bu formu, kendisini teklif eden en az üç yıllık iki asıl üyeye de imza ettirerek Yönetim Kuruluna verir. Form ekine kendisinin ve eşinin adli sicil belgesini ve nüfus cüzdanı örneğini eklemelidir :

Öneri sahipleri üye başvurusundaki bilgilerin doğruluğundan adayla birlikte sorumludur.

9.3- Yönetim Kurulu giriş formunu onbeş gün müddetle dernek duyuru panosu ve web sitesinde askıda tutar, sonra Aday Üye Değerlendirme Kuruluna gönderir ve görüşlerini ister.

9.4- Aday Üye Değerlendirme Kurulu görüşünü yazılı olarak onbeş gün içinde Yönetim Kuruluna bildirir.

9.5- Yönetim Kurulu aldığı bilgiler üzerine başvuruyu kabul veya ret eder ve sonucu başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yazılı olarak adayın bilgisine sunar. Ret sebebi açıklanmaz. Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir biçimde bir yere itiraz edilemez.

9.7- Yabancıların üye olabilmeleri için, Türk vatandaşlarında aranan koşullardan ayrı olarak Türkiye’de ikamet etme hakkına da sahip olmaları gereklidir.

9.8- Tüzel kişinin üye olması halinde Yönetim Kurulu Başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

9.10- Giriş ödentisi ayni olarak da ödenebilir. Ayni ödemenin rayiç değeri Vergi Usul Kanunu’ nun rayiç değerle ilgili tanımına göre Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyelik kaydının yapılmasından itibaren 6 ay içinde giriş ödentisinin tamamını ödeyemeyenlerin üyelik kaydı Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

DERNEĞE ÜYE OLMA :

Madde : 4

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek üyesi olmasında sakınca olmayan kişiler bu tüzüğün hükümlerine göre derneğe üye olabilirler.

 1. Derneğe üye olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna müracaat eder.
 2. Müracaat edenin fotoğrafını havi matbu bir form dernek lokalinde 15 gün süre ile askıya konulur. Aynı zamanda özel aday kayıt defterine tarih ve numarasıyla kayıt edilir.
 3. Müracaat sahibinin iki üye tarafından tavsiye edilmesi gereklidir.
 4. Yönetim Kurulu, “B” fıkrasındaki süre sonuna kadar üyelerin müracaat sahibi hakkında verecekleri bilgilerle birlikte müracaatı Balotaj Heyetine intikal ettirir. Balotaj heyeti müracaatın kendisine intikal tarihinden itibaren 7 gün içinde talebin üyeliğe kabul edilip edilmemesini karara bağlar ve sonucu yönetim kuruluna bildirir. Balotaj Heyeti, Genel Kurulca, 2/3 oy çokluğuyla ve açık oyla derneğin en az beş yıllık üyeleri arasından seçilecek beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı esaslarla üç yedek üye seçilir.
 5. Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.
 6. Müracaatı uygun görünenlerin üyeliğinin kesinleşmesi için Genel Kurulca tespit edilmiş maktu bir teberruda bulunması ve dernek tüzüğünde belirtilen yıllık aidatı taahhüt etmesi zorunludur.

Madde : 5

Vefat eden üyelerin, ölüm tarihinden itibaren bir sene zarfında derneğe üye olmak için müracaat eden eşleri, giriş için tespit edilmiş maktu teberru tediyesine tabi olmaksızın üye olabilirler. Bu suretle iktisap edilen üyelik evlenme halinde son bulur.

Madde : 6

 1. Dernek Ana tüzüğünün 37. maddesi uyarınca kulübün sporcusu olmaya hak kazananlardan, eğitim ve öğretim çalışmalarına katılarak ve hizmet vererek en az bir yıl süre ile görev yapanlar, bu süre sonunda 4. maddenin F fıkrasına göre ödenmesi gerekli maktu teberrunun üçte birini ödemek suretiyle aslı üye olabilirler.
 2. Üye çocukları ise işbu tüzüğün 50. maddesinde belirtilen haklarını kaybettikleri tarihten itibaren üç yıl içinde müracaat etmeleri şartıyla işbu tüzüğün dördüncü maddesi hükümlerine göre ancak dördüncü maddenin (F) fıkrası mucibi ödenmesi gerekli maktu teberrunun üçte birini ödemek ve yıllık aidatı taahhüt etmek suretiyle üye olabilirler.

 

Madde : 7

Derneğe ve derneğin amaçlarına maddi ve manevi değerli yardımda bulunan kimseler Yönetim Kurulu ve haysiyet Divanının müşterek toplantısında ekseriyetle alınacak karar ile derneğe fahri üye olarak kabul edilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ve teberru verebilirler. Bu fahri üyelerin arasından genel kurulca bir fahri başkan seçilebilir.

ÜYELİKTEN ÇIKMA :

MADDE 10 – Üyelikten çıkma koşulları aşağıda gösterilmiştir.

10.1-Üyelik; ölüm, yazılı olarak üyelikten ayrılma dileği veya çıkarılma ile sona erer.

10.2-Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerin ve dernek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların dernek üyelikleri sona erer.

10.3-Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı dernek yönetim kurulunca silinir.

10.4-Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz.

10.5-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir ve o zamana kadar olan tahakkuk etmiş yıllık aidatını ödemek zorundadır. Ödenmemesi durumunda icra dahil kanuni takip evresi başlatılır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

MADDE 11 – Dernek üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda gösterilmiştir.

11.1-Kanunlarda belirtilen derneklere üye olma hakkını yitirme ve Dernek Tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,

11.2-Tüzüğün amaç ve faaliyetleri maddelerinde gösterilen esaslara aykırı hareket etmek, onları benimsememek, ilgisizlik göstermek ve onları savsaklamak ve Tüzüğün 30/d maddesindeki 4,5,7,11 ve 12 maddeleri gereği disiplin cezası yoluyla üyelikten çıkarılır.

11.3-Çalışmalarında hüsnüniyet ve doğruluk kurallarına uymamak, üyeler arasındaki ilişkileri bozmak herhangi bir sebeple derneğe, işletmelerine ve ilgili kuruluşlara zarar veren üyeler,dernek demirbaşlarına  envanterine kayıtlı her türlü malzemeyi kaybeden veya hasara uğramasına neden olan sporcu ve üyeler bunları aynen temin ve tazmin etmekle yükümlüdür. Konusu suç teşkil eden hususlarda kişiler için ayrıca ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur. Yukarıda belirtilen hususlarla ilgili üyeler, Yönetim Kurulu’ nca dernekten çıkartılabilir.

11.4-Çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.

 

AİDAT ÖDEMEME:

MADDE 12 –

12.1-Giriş ödentisi ile yıllık aidat ve cezalarını, ait olduğu yıl içinde yapılacak taahhütlü iki hatırlatma yazısına rağmen, mazeretsiz ödemeyen üye hakkında Yönetim Kurulu, yılsonu itibari ile çıkarılma kararı

alabilir.  Mazeretin takdiri ve sürenin uzatılması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Üyeler derneğe olan borçlarını kendilerine yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde dernek veznesine veya banka hesaplarına ödemek zorundadır. Bildirim iadeli taahhütlü olarak gönderilir. Bildirim adresi üyenin derneğe bildirdiği son adrestir.  Bu adrese yapılan tebligat tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğ tarihinden 30 gün sonra derneğe olan borçları ödenmemiş üyelerin üyelik sıfatı kendiliğinden sona erer. Üye kayıt defterinden üye kaydı silinir.

12.2-70 yaş üstünde olup, üyelikte 25 yılını doldurmuş üyeler yıllık üyelik aidatından muaftır.

12.3-Giriş ödentisinin tamamını üyelik kaydının yapılmasından itibaren altı ay içinde ödemeyen üyenin üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile silinir ve ilk toplantıda Genel Kurulun bilgisine sunulur, itirazlar Genel Kurul’ da karara bağlanır.

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ:

MADDE. 13- Dernek üyeliğinden çıkarılma işlemleri ve itiraz usulü aşağıda gösterilmiştir.

13.1- Yönetim Kurulu tarafından verilen çıkarılma kararı aynen uygulanır ve yapılacak ilk Genel Kurul’ da itirazlar karara bağlanır. Cezanın kaldırılabilmesi için Genel Kurul’a katılanların 2/3 şartı aranır

13.2-Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’a itiraz edebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

13.3-Üyenin süresinde itiraz etmemesi ya da itirazın Genel Kurul’da reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. Çıkarılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere bir ay içinde alınan karara karşı mahkemeye başvurma hakkı saklıdır.

 

ÜYELERİN HAKLARI:

MADDE. 14- Dernek üyelerinin hakları aşağıda gösterilmiştir.

14.1-Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

14.2-Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

14.3-Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsile görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

14.4-Dernekten çıkmak için dernek üyeliğinden çıktığını bir yazı ile derneğe e-posta, faks, posta yolu ile bildirmek yeterli sayılır.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

MADDE 15- Dernek üyelerinin yükümlülükleri aşağıda gösterilmiştir.

15.1-Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Genel Kurul toplantılarında belirlenir.

15.2-Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlü olup Özel ve Genel Kurul toplantılarına katılmak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve faaliyet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

15.3-Üyenin tebligat adresi, üyenin gösterdiği adrestir. Bütün yazılar bu adrese gönderilir. Adresini değiştiren üyenin yeni adresini en geç (15) gün içinde yazılı olarak bildirmesi gereklidir. Tebligat ilgili yasada belirtilen usulle yapılır. E-posta adresleri resmi yazışmalarda kullanılabilir.

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Madde : 8

 1. Dernek üyesi borçlarını tamamen ödeyerek yazılı müracaat ile her zaman istifa suretiyle üyelikten ayrılabilir. İstifa eden üye bir yıl geçmeden Kulübe yeniden üye olamaz.
 2. Yönetim Kurulunun yazılı ikazına rağmen yıllık aidatını veya işbu tüzüğün 49 uncu maddesinde belirtilen iştirak paylarını tebellüğ tarihinden itibaren 45 gün içerisinde mazeretsiz ödemeyenlerin üyelik sıfatı düşer.
 3. Dernek ana tüzüğünün 32. maddesi mucibi Haysiyet Divanı kararı ile üyelik sıfatı düşer.
 4. Kulüp üyeliği sona erenler, zimmetlerindeki demirbaşları ve kulüpçe verilen kimlik kartını iade etmekle mükelleftirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMYönetim Hükümleri

ORGANLAR:

MADDE 16-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

16.1-Genel Kurul

16.2-Yönetim Kurulu

16.3-Denetleme Kurulu

16.4-Disiplin Kurulu

16.5-Balotaj  Kurulu

 

 

 

 

DERNEĞİN ORGANLARI

Madde : 9
Derneğin organları şunlardır :

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
 4. Haysiyet Divanı
 5. Yürütme Birimi

 

 

 

 

GENEL KURUL:

MADDE 17- Genel Kurul;

17.1-Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan,

17.2-Yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

17.3-Olağan Genel Kurul toplantılarının üç yılda bir olarak Ocak ayında yapılması zorunludur. Mali konuların da görüşüldüğü bu toplantıda Yönetim Kurulu tarafından sunulacak faaliyet raporu ile bilânço ve gelir tablosu Aralık ayı sonu itibariyle düzenlenir.

17.4-Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

17.5-Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

GENEL KURUL :

Madde : 10

Dernek Genel kurulu, aidat ve iştirak paylarını tamamen ödemiş üyelerden teşekkül eder.
TOPLANMA ZAMANI :

Madde : 11

Olağan genel kurulu 2 yılda bir Eylül ayının ilk 15 günü içinde toplanır Toplantı Dernek merkezinden başka bir yerde yapılamaz.

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ:

MADDE 18- Dernek Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasında uygulanacak yöntemler aşağıda gösterilmiştir.

18.1-Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan; Genel Kurul tarihinden 15 gün öncesine kadar derneğe karşı olan bütün ödenti yükümlülüklerini yerine getirmiş üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek, Derneğin internet sayfasında yayınlamak veya yazılı,Sms ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

18.2-Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

18.3-Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

18.4-Aidat ve Giriş Ödentisi borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Madde : 12

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler en az onbeş gün önce, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.

 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ:

MADDE 19Genel Kurul toplantı ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1-Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde yapılamaz.

19.2-Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI :

Madde : 13

Genel Kurul tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının iştirakiyle toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Kulüp Yönetim ve Denetleme kurulları asli üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
GENEL KURULUN YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 20- Genel Kurulun yapılış usulü aşağıda gösterilmiştir.

20.1-SEÇMEN LİSTESİ Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Dernek mühürü ile mühürlenmiş zarfı alarak kapalı hücrede dilediği oy pusulasını bu zarfa koyarak zarfı kapatan seçmen sandık kurulu önündeki sandığa atar.  Oy kulanan üyeler seçmen listesindeki isminin karşını imzalayarak işlemini tamamlar  ve kartını teslim alır. Aday listesi her başkan adayı seçime

girecek olan listesini seçilecek bütün kurulların asıl ve yedek üyelerini ayrı ayrı belirtmek suretiyle ilgili Genel Kurul’ dan dört gün önce Haysiyet Divan’ı Başkanlığı’na verir. Bu listelerin renkleri Haysiyet Disiplin Kurulu’nca belirlendikten sonra başkan adayları değişik renklerde listeler bastırırlar. Seçimlere tek listeyle gidilmesi durumunda kapalı oylama yerine açık oylamayla seçim yapılır.

20.2-Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı ya da başkan yardımcısı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

20.3-Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve bir başkan vekili ile iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

20.4-Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

20.5-Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı, başkan vekili ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu

başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

 

 

 

SEÇİMİN SONA ERMESİ VE OYLARIN SAYIMI:

Oy verme işlemi bittikten sonra seçim kurulu başkanı seçimin bittiğini ilan eder. Her sandık kurulu oy kullanan üye sayısını saptar. Daha sonra sandık açılır ve zarflar sayılır. Atılan imzalara göre saptanan üye sayısından fazla zarf çıktığı takdirde fazla çıkan sayı kadar zarf sandıktan rastgele çıkarılarak iptal edilir. Eksik çıkması durumunda o kadar üye oylamaya katılmamış demektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra sandık görevlisi ve gözlemcilerin önünde zarflar açılır, sayım sırasında öncelikle hiç değişiklik yapılmamış listeler ayrılır ve sayılır. Değişiklik yapılmış listelerden elde edilen sayının eklenmesi ile her adayın aldığı oy belirlenir. En çok oy alan liste ve adaylar kazanmış olur. Eşitlik çıkması halinde adaylar arasında KURA ÇEKİLİR. Oyların sayımı seçimlere başlamadan evvel açık oyla 3 kişilik tasnif heyeti seçilir.

 

Her sandığın sayım sonucu görevli ve gözlemciler tarafından tutanağa geçirilir. Kullanılan oy pusulaları bir torbaya konup mühürlenir ve Seçim Kurulu Başkan’ına teslim edilir. Seçim Kurulu başkanı sonuçları toplar ve elde edilen sonucu derhal açıklar. Sayım ve seçim sonucuna itirazlar sonuçların açıklanmasını takiben başkan adayları tarafından Seçim Kuruluna yapılır.  Seçim Kurulu sandık kurulları ile birlikte itirazı inceler ve karara bağlar.

20.6-Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :

Madde : 14

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, bir başkan vekili, iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını iki nüsha olarak düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna imza mukabili verilir.

GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR:

MADDE 21- Genel Kurul’da görüşülecek konular aşağıda gösterilmiştir.

21.1-Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak yapılan başvurular görüşülmek üzere gündeme alınması zorunludur.

21.2-Genel Kurul’da karar yeter sayısı, genel kurula katılanların salt çoğunluğudur. Ancak tüzük değişikliği ile Derneğin tasfiyesine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

21.3-Genel kurulda üye tarafından Dernek muamelatına dair soruya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermekle mükelleftir.

Söz isteme ve konuşma müddeti :

Söz isteyen üyeye, sırayla, usul hakkında söz isteyenlerle selahiyetli organların sözcülerine, tercihen söz hakkı verilir. 10 üyenin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti beş dakikadan az olmamak üzere tahdit edilebilir.

Müzakere yeterliliği tekliflerinin genel kurulca kabulü halinde, daha önce söz sırası alan üyelerin hakları mahfuz kalır.

 

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR :

Madde : 15

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur. Gündeme alınan bu hususlar çoğunluğun kararı ile müzakere konusu edilir.

GENEL KURUL KARARLARI:

MADDE 22Genel Kurul kararları ile ilgili usuller aşağıda gösterilmiştir

22.1-Genel Kurul’da, verilen önerge ile aksine karar alınmamışsa, Dernek organlarına

üyelerin seçimleri gizli oylama ile yapılır. Diğer konulardaki kararların ise açık olarak oylanması zorunludur.

22.2-Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul’da adaylar seçimlere geçilmeden önce saptanır. Aday olmayanlar seçilemezler. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir oy sandığına atılması ve hazirun listesindeki isminin karşısını imzalaması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık ve aralıksız sayım esasına göre dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel Kurul’da seçimler iki yöntemle yapılabilir.

a-Tek ve Ortak Liste (Çarşaf Liste)

Adaylar, Genel Kurul Başkanlık Kurulu’nca soyadı alfabe esasına göre sıralanır ve ortak liste olarak bastırılır. Aday sayısı en az asıl ve yedek üye sayısı toplamı kadar olmak zorundadır. Bu listeler, Divan Başkanlığı’nca dernek mührü ile mühürlenerek oy pusulasına dönüştürülür. Genel Kurul üyelerince, bu oy pusulalarındaki aday isimlerinin yanına işaret konarak oylama yapılır. Oy pusulasında, seçilecek asıl üye kadar

adayın işaretlenmesi suretiyle oy kullanılır. Seçilecek üye sayısından fazla işaretlenmiş veya dört adaydan az işaretlenmiş olan oy pusulaları geçersizdir. Tek ve ortak liste (çarşaf liste) usulüne göre seçim yapılırsa, adaylar arasında asıl üye yedek üye ayırımı yapılmaz, adayların aldıkları oy sırasına göre, genel sıralama yapılarak, asıl ve yedek üyeler belirlenir. En çok oy alanlar asıl, ondan sonra gelenler yedek üye seçilmiş olur.  Eşit oy alanlar arasında ad çekme yoluyla sıra saptanır.

b-Blok Liste Aksi karar alınmadığı sürece seçim yöntemi olarak blok liste tercihi kullanılacaktır.

Gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden, katılan üyelerin 1/10 nun verecekleri yazılı önerge ile Genel Kurul’da hazır bulunan üyelerle yapılacak oylama sonucunda, salt çoğunluğun kararı ile blok liste oy pusulası usulü ile seçimlerin yapılmasına karar verilebilir. Blok liste ile yapılacak her organ seçimlerinde, kullanılacak oy pusulasında seçilecek üye sayısı kadar asıl üye adayı ile seçilmesi gereken yedek üye sayısı kadar aday yer alır. Blok listeler dışında asıl ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunmak mümkündür. Divan  Başkanlığınca kesinleştirilen bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren bir liste sandık başına ve/veya oy verme hücrelerine asılır. Basılmış olan blok listeler, Divan Başkanlığı’nca, dernek mührü ile mühürlenerek oy pusulası haline dönüştürülür. Bu halde, blok listede yazılı isimler çizilebilir, yerine yeni isim yazılabilir. Her adayın aday olduğu listeden, şahsen veya ayrı listelerden aldığı oylar hesaba katılarak toplanır ve böylece listedeki sıra saptanır. Asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı belirlenir.

Şu kadar ki; seçilecek üye sayısından fazla veya dört adaydan az isim yazılı pusulalar geçersizdir. Ayrı organlar için tek oy pusulası düzenlenebilir. Bu halde bir organ listesinde geçersizlik varsa veya aday olmayanların yazılması halinde oy pusulasının yalnızca ilgili organ için olan bölümü iptal edilir. Pusulanın diğer organla ilgili bölümleri geçerli olur ve sayılır.

22.3-Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin 2/3 çoğunluğuyla alınabilir.

22.4-Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

22.5-Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.

22.6-Diğer organların kararlarına karşı, dernek iç denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.

22.7-Genel Kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

22.8- Genel kurulda alınan kararları Dernek lokalinde asılarak üyelere duyurulur.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

MADDE 23- Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

23.1-Olağanüstü Genel Kurul, Olağan Genel Kurul toplantısına kadar beklenilmesinin mümkün olamayacak ya da bir an önce görüşülmesinde yarar sağlayacak önemli ve zorunlu konularda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

23.2-Dernek üye sayısının1/5 inin konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru,

23.3-Yönetim Kurulunun, gerek gördüğü konularda 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı karar,

23.4-Denetim Kurulunun Dernek hesap işlemleri, bütçe, yasa ve tüzük kuralları ile dernek çıkarlarına aykırı işlemler konusunda alacağı oy birliği kararı,

23.5-Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul gündemi çağıranlarca düzenlenir ve gündeme madde eklenmesi veya çıkartılması önerisi yapılamaz.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24-Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

24.1-Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Dernek tüzük hükümleri doğrultusunda gerekli kararların alınması,

24.2-Dernek organlarının seçilmesi, Yönetim Kurulunun seçilememesi halinde Yönetim Kurulu ilk Genel Kurul toplantısına kadar sadece zorunlu işlerle sınırlı olmak, gecikmelerden doğabilecek zararları önlemek için derneğin sevk ve idaresinden yetkili ve sorumludur.

24.3-Dernek tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp karara bağlanması,

24.4-Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

24.5-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

24.6- Giriş ve yıllık aidat miktarlarının ve yeni alınacak üye adedinin tespit edilmesi,

24.7-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

24.8-Gerekli görülen yerlerde şube açılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

24.9-Derneğin federasyonlara katılması veya ayrılması,

24.10-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

24.11-Dernek üyeliğinden çıkarılanların yönetim kurulu kararlarına karşı, sürelerinde yaptıkları itirazları hakkında karar verilmesi,

24.12-Derneğin dağıtılması,

24.13-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi

24.14-Genel Kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.

24.15-Genel Kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

24.16-Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarları ile Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların miktarının tespit edilmesi,

24.17-Derneğin, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulabilmek ve oluşturulacak platformlar da, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişilerin belirlenmesi için karar almak.

24.18-Derneğin İktisadi İşletme, şirketleşme,Vakıf ve Sandık kurması ve bu hususlardaki çalışmalar için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :

Madde : 16

Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçimi
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
 3. Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim kurullarının ibrazı.
 4. Yönetim kurulunca hazırlanacak bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü
 5. Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
 6. Derneğin federasyona katılması veya ayrılması ve dernek federasyon temsilcilerinin seçimi ve geri alınması
 7. Derneğin feshi. Derneğin kayıtlı üye tam sayısının 2/3 nin ekseriyetle kararlaştırılabilir.
 8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Cevap verme mecburiyeti :

Madde : 17

Genel kurulda üye tarafından Dernek muamelatına dair soruya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermekle mükelleftir.

Söz isteme ve konuşma müddeti :

Madde : 18

Söz isteyen üyeye, sırayla, usul hakkında söz isteyenlerle selahiyetli organların sözcülerine, tercihen söz hakkı verilir. 10 üyenin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti beş dakikadan az olmamak üzere tahdit edilebilir.

Müzakere yeterliliği tekliflerinin genel kurulca kabulü halinde, daha önce söz sırası alan üyelerin hakları mahfuz kalır.
Kongre başkanının müzakereye iştiraki :

Madde : 19

Toplantıyı yöneten genel kurul başkanı, gündem müzakere edilirken fikrini açığa vuramaz. Ancak, oyunu kullanır. Eğer müzakereye iştirak etmek isterse o maddenin müzakeresi sona erinceye kadar yerini başkan vekiline terk ederek konuşma sırasına girer.
TASNİF HEYETLERİ :

Madde : 20

Oyların sayımı için, seçimlere başlamadan evvel açık oyla 3 kişilik tasnif heyeti seçilir.
Oy kullanma :

Madde : 21

Aksi karar verilmedikçe oylama gizli oyla yapılır. Oy sayımı açık olur.
Genel Kurul kararlarının duyurulması :

Madde : 22

Genel kurulda alınan kararları Dernek lokalinde asılarak üyelere duyurulur.

YÖNETİM KURULU:

MADDE 25- Derneğin yetkili yönetim organı bulunan yönetim kurulunun oluşum biçimi aşağıda gösterilmiştir.

25.1-Yönetim Kurulu, Genel Kurulda üç yıllık süre için, aksine karar alınmamışsa gizli oy ve oy çokluğuyla seçilmiş, (9) asıl ve (5) yedek üyeden oluşur. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

25.2-Seçimlerden önce genel kurul, yönetim kurulu asıl ve yedek üye sayısını saptayabilir.

25.3-Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeni ile yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için genel kurul bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

25.4-Yönetim Kurulu,  derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.

25.5- Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıda gibi şekillenir

 1. a) Başkan
  b) Başkan Yardımcısı
 2. c) Genel Sekreter
  d) Muhasip Üye
  e) Veznedar Üye
  f) Sualtı Sporları Sorumlusu
  g) Suüstü Sporları Sorumlusu
  h) Sosyal işler Sorumlusu
  i) Demirbaş ve Tesisler Sorumlusu
 3. a) Başkan : Yönetim Kurulunun başıdır.

Dernekle ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesinden birinci derecede sorumludur. Kamu ve özel kesim, kurum ve kuruluşlarıyla ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin organları ile üyeler arsındaki ilişkileri düzenler anlaşmazlıkları çözer, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Yönetim kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. Yazışmaları ve uygulamayla ilgili işleri münferiden  veya diğer görevlilerle birlikte imzalar.

 1. b) Başkan Yardımcısı : Dernek yönetimi ile ilgili olan her işte başkana yardım eder. Başkanın bulunmadığı zamanlar yönetim kuruluna başkanlık eder, onun adına işleri yürütür.
 2. c) Genel Sekreter : Derneğin yazı işlerinden sorumludur. Üye defterinin, karar defterinin, gelen-giden evrak defterinin muntazam tutulmasını, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar. Derneğin her türlü yazılı evrakını güven altında tutar. Resmi özel kurum ve kuruluşlarla yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde derneğin ilişkilerini düzenler. Başkan ve yardımcısına idare işlerde yardımcı olur. Başkanın bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde başkan yardımcısı, mali işlerde ise saymanla birlikte derneği temsil eder.
 3. d) Muhasip Üye : Derneğin hesaplarının tutulmasından sorumludur. Harcamaların bütçeye ve kararlara uygunluğunu temin eder. Gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tanzim ve muhafaza eder. Mali işlerde, özellikle bütün gider belgelerinde ve ödeme fişlerinde başkan veya yönetim kurulu üyelerinden birisi ile birlikte imzası bulunur.
 4. e) Veznedar Üye : Para tahsilatı, saklanması ve satın alma işlemlerini yürütür. Bankalardan para çekilmesi ve harcama, başkan ile veznedar veya yönetim kurulundan seçilen bir üyeden ikisinin müşterek imzası ile yapılır. Toplanan gelirlerin saklanmasında Dernek alındı belgeleri hakkında yönetmenlik hükümlerine uyulur.
 5. f) Sualtı Sporları Sorumlusu : Sualtında yürütülen bütün çalışmalarından sorumludur. Kulübün balıkadam bröveli üyeleri arasından seçilir. Eğitmen bröveli üyeler tercih edilebilir.
 6. g) Suüstü Sporları Sorumlusu: Kulübün, sualtı dışında diğer spor dalları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.
  h)Sosyal işler sorumlusu Üyelerin rahat ve huzuru için her türlü tedbiri alır. Kulüp lokalinin işletilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Gezi, eğlence ve tanıtma programları yapar ve uygular. Lokal içinde iç tüzüğün uygulanmasını sağ Lokalde görevli personelin birinci derecede amiridir.
 7. i) Demirbaş ve Tesisler Sorumlusu : Dernek demirbaş ve malzemelerinin korunması ile demirbaş defterinin tutulmasını sağlar. Kulüp tesislerinin bakım, onarım ve korunmasından sorumludur. Bu hususta, demirbaş eşya ile ilgili kulüp yönetmeliğinin hükümlerini uygular. Demirbaşı kaybeden veya hasara uğramasına sebep olan veya tesislerin hasarına sebebiyet veren üye veya dernek sporcuları bunları aynen temin veya tanzim etmekle mükelleftirler. Konusu suç teşkil eden fiilleri işleyenler hakkında ilgili makamlara suç duyurusunda bulunulur. Sosyal iletişim web sayfalarının moderatörlerini yönetir.

YÖNETİM KURULU :
Madde : 23

Yönetim Kurulu, kulüp başkanı ve 8 üyeden teşekkül eder ve iki yıl için, beş yedeğiyle birlikte oy çokluğu ile seçilir.

DERNEK BAŞKANI :

Madde : 24

DERNEK BAŞKANI : Genel Kurul tarafından en az üç yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından iki yıl için 2/3 oy çokluğuyla seçilir.

Yönetim Kurulunun Kuruluşu :

Madde : 25

Yönetim Kurulu : 8 üyeden teşekkül eder ve iki yıl için beş yedeğiyle birlikte oy çokluğu ile seçilir.

Madde : 26

Derneğin konusu ve amacı çevresindeki bütün çalışmaları iyi yolda düzenlemek ve yürütmekle görevli olan Yönetim Kurulunun iş bölümü şöyledir:

 1. Başkan
 2. Başkan Vekili
 3. Sekreter Üye
 4. Muhasip Üye
 5. Veznedar Üye
 6. Sualtı Sorumlusu
 7. Su üstü Sporları Sorumlusu
 8. Sosyal işler Sorumlusu
 9. Demirbaş ve Malzeme Denetçisi
 10. Başkan : Yönetim Kurulunun başıdır.
  Kulüple ilgili her türlü çalışmanın yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.

 

 1. Başkan Vekili : Kulüp yönetimi ile ilgili olan her işte başkana yardım eder.
  Başkanın bulunmadığı zamanlar yönetim kuruluna başkanlık eder, onun adına işleri yürütür.
 2. Sekreter Üye : Kulübün yazı işlerinden sorumludur. Üye defterinin, karar defterinin, gelen-giden evrak defterinin muntazam tutulmasını, yazışmaların zamanında ve eksiksiz yapılmasını sağlar. Kulübün her türlü yazılı evrakını güven altında tutar.
 3. Muhasip Üye : Kulübün hesaplarının tutulmasından sorumludur. Harcamaların bütçeye ve kararlara uygunluğunu temin eder. Gelir-gider, kesin hesap ve bilanço defterlerini tanzim ve muhafaza eder.
 4. Veznedar Üye : Para tahsilatı, saklanması ve satın alma işlemlerini yürütür. Bankalardan para çelişmesi ve harcama, başkan ile veznedar veya yönetim kurulundan seçilen bir üyeden ikisinin müşterek imzası ile yapılır. Toplanan gelirlerin saklanmasında Dernek alındı belgeleri hakkında yönetmenlik hükümlerine uyulur.
 5. Sualtı Sorumlusu : Kulübün sualtında yürütülen bütün çalışmalarından sorumludur. Kulübün balıkadam bröveli üyeleri arasından seçilir.
 6. Su üstü Sporları Sorumlusu : Kulübün, sualtı dışında diğer spor dalları ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Üyelerin rahat ve huzuru için her türlü tedbiri alır. Lokal içinde iç tüzüğün uygulanmasını sağlar. Lokalde görevli personelin birinci derecede amiridir.
 7. Sosyal işler Sorumlusu : Kulüp lokalinin işletilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar. Gezi, eğlence ve tanıtma programları yapar ve uygular.
 8. Demirbaş ve Tesisler Sorumlusu:

Kulüp demirbaş ve malzemelerinin korunması ile demirbaş defterinin tutulmasını sağlar.Kulüp tesislerinin bakım, onarım ve korunmasından sorumludur.

Bu hususta, demirbaş eşya ile ilgili kulüp yönetmeliğinin hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulunun görevleri ve çalışma şekli :

Madde : 27

 1. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 • Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 1. Yönetim Kurulu kararları, Genel Kuruldan Genel kurula sıra takip eden numaralar ile karar defterine geçirilir. Karar çoğunlukla verilir ve her toplantının tutanağı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır.
 2. Yönetim Kurulu en az otuz günde bir toplanır. Yönetim kurulu toplantıları beşten az üye ile yapılamaz. Üç defa üst üste toplantıya mazeretsiz katılmayan üyeler, yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Yerlerine yedekleri, en çok oy almış üye çağrılır ve yönetim kurulana katılır.
 3. Yönetim kurulu aşağıda yazılı defterleri kayda başlamadan evvel noterden tasdik ettirmek suretiyle tutar.a) Üye kayıt defteri,
  b) Karar defteri
  c) Gelen-giden evrak defteri
  d) Gelir ve gider defteri
  e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
  f) Demirbaş defteri
  g) Alındı belgesi kayıt defteri
 4. Dernek gelirleri, kanunun öngördüğü şekilde yaptırılmış makbuzlar karşılığı alınır. Bundan başka bir vesikaya dayanarak tahsilat yapılamaz.
 5. Genel Kurul tarafından tayin edilecek bir meblağı, Yönetim Kurulu bankada yedek bir fon olarak ayırır. Biriken bu meblağlar genel kurul kararı ile sarf olunur.
 6. Yönetim Kurulu Dernek üyelerinden herhangi birini üyenin muvafakatını alarak belli bir işte görevlendirmeye yetkilidir.

 

YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI:

MADDE -26 Yedek üyeler, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya (Başkan dahil) başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Eşit oy alanlar arasından sıra gözetmeden ihtiyaca göre yedek üyelerden birisi göreve çağrılabilir.Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri

veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.
Yönetim Kurulunun görevleri ve çalışma şekli :

Madde : 27

 1. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 • Derneğin temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek
 • Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.
 • Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunların on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek
 • Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
 • Yönetim Kurulu kararları, Genel Kuruldan Genel kurula sıra takip eden numaralar ile karar defterine geçirilir. Karar çoğunlukla verilir ve her toplantının tutanağı oturuma katılan üyeler tarafından imzalanır.
 1. Yönetim Kurulu en az otuz günde bir toplanır. Yönetim kurulu toplantıları beşten az üye ile yapılamaz. Üç defa üst üste toplantıya mazeretsiz katılmayan üyeler, yönetim kurulundan ayrılmış sayılırlar. Yerlerine yedekleri, en çok oy almış üye çağrılır ve yönetim kurulana katılır.
 2. Yönetim kurulu aşağıda yazılı defterleri kayda başlamadan evvel noterden tasdik ettirmek suretiyle tutar.a) Üye kayıt defteri,
  b) Karar defteri
  c) Gelen-giden evrak defteri
  d) Gelir ve gider defteri
  e) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri
  f) Demirbaş defteri
  g) Alındı belgesi kayıt defteri
 3. Dernek gelirleri, kanunun öngördüğü şekilde yaptırılmış makbuzlar karşılığı alınır. Bundan başka bir vesikaya dayanarak tahsilat yapılamaz.
 4. Genel Kurul tarafından tayin edilecek bir meblağı, Yönetim Kurulu bankada yedek bir fon olarak ayırır. Biriken bu meblağlar genel kurul kararı ile sarf olunur.
 5. Yönetim Kurulu Dernek üyelerinden herhangi birini üyenin muvafakatını alarak belli bir işte görevlendirmeye yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ:

MADDE 27- Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

27.1-Yönetim Kurulu; seçimi izleyen on gün içinde düzenlenecek ilk toplantıda

görev  bölümü yapar.

27.2-Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir.

27.3-Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

27.4-Yönetim Kurulu, Dernek Başkanının ve üyelerden birinin çağrısı ve saptadığı gündem doğrultusunda toplanır ve çalışmasını yapar. Yönetim Kurulu Üyeleri gündeme madde ilavesini teklif edebilirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 28- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

28.1-Türk yasaları ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak, genel kurul kararlarını uygulamak.

28.2-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine, bir kaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek.

28.3-Genel Kurulca açılmasına karar verilen şubelerin kurucularını belirlemek ve yetki vermek. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını karar vermek.

28.4-Çalışma dönemi faaliyet programı ile yıllık bütçe yönetmeliği, gelir ve gider çizelgelerini hazırlamak ve genel kurulca onaylandıktan sonra uygulamak.( gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.)

28.5-Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilânço ve gelir gider çizelgelerini hazırlamak. Hesap dönemi sonunda, Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içersinde yapılacak harcamalar, tahsilâtlar ve tüm icraatlardan Yönetim Kurulu yetkilidir.

28.6-Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan; bu ana tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeleri Disiplin Kuruluna sevk etmek ve bu konuda Genel Kurulca alınan kararları uygulamak.

28.7-Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini, yöntemini ve gündemini saptamak; üyelerine, web sayfası, gazetede ilanı veya yazılı,sms ya da elektronik posta ile bildirmek.

28.8-Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları ya da komiteler kurmak ve raporları hakkında gereken kararları almak.

28.9-Derneğin işlerini yürütecek personel, eğitmen ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.

28.10-İktisadi işletme, şirket, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına ya da kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.

28.11-Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi ile yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesine ilişkin tasarılar hazırlamak.

28.12-Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere bildirmek.

28.13-Geçen çalışma dönemi sorumlusu yönetim kurulundan görevi ve bilânço gereği Dernek malvarlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

28.14-Genel Kurulca tespit edilen; dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelerini ve verilecek gündelik ve yolluk miktarları ile Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine  verilecek  ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatların miktarını uygulamak,

28.15-Derneğin, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturulabilmek ve oluşturulacak Platformlar da, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişilerin belirlenmesi için karar almak.

28.16-Taşınır demirbaş alım ve satımı yapmak, sürekli ve geçici sponsorluk  anlaşmaları yapmak, reklâm sözleşmeleri yapmak ve geliri elde etmek ve bu konularda sözleşmeler imzalamak.

28.17-İnternette Web Sitesi yayınlamak.

28.18-Dergi ve bülten çıkartmak,internet radyo kurmak ,yayın yapmak.

28.19-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

 

DENETLEME KURULU:

MADDE 29- Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi iç denetim açısından Denetim Kurulu aracılığı ile Dernek iç denetim görevini yerine getirmekle sorumlu bulunmaktadır.

29.1-Denetleme Kurulunun oluşumu ile ilişkili hükümler aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Denetleme Kurulu, asıl üyeler arasından Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, gizli oyla iki yıl için seçilmiş 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçim tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

Seçimi takip eden  on gün içinde denetleme kurulu toplanarak kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter üye seçer.

 1. b) Denetleme Kurulu, Derneğin ve İktisadi İşletmesinin denetleme görevini üç ayı geçmeyen aralıklarla yapar. Toplantı ve karar yeter sayısı 2 (iki) dir.
 2. c) Denetleme Kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 3. d) Derneğin ve İktisadi İşletmesinin üç ayda bir yapılacak olan mali denetimlerinin tüm faaliyetleri kapsamasına ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak yapılmasının gözetilmesi esastır.

29.2-Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

 1. a) Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek
 2. b) Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve üç ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 3. c) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetleme kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir, Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz, Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetleme kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 4. d) Alltı aylık dilimler halinde hazırlanacak denetleme raporları dernek web sayfasında yayınlanır. Üyeler kendilerine ait şifreyle bu bilgilere ulaşırlar.

e)Mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri kullanır.

Madde : 29

 

Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek olarak genel kurulca iki yıl için oy çokluğuyla seçilir. Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

ESKİ

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 30

30.1-Kuruluş ve Üyeler:

 1. a) Disiplin Kurulu, Genel kurulda aksine karar alınmamışsa, gizli oyla asıl üyeler arasından, 5 (beş) asıl ve 5 (beş) yedek üye olmak üzere, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.
 2. b) Disiplin Kurulu Üyeleri, görev süreleri boyunca Divan Kurulu Üyeliği dışında başka organlarda görev alamazlar.
 3. c) Kurul, seçimini takip eden on gün içinde toplanarak kendi aralarından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter üye seçer.
 4. d) Disiplin Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 5. e) Disiplin Kurulu, asıl üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde toplantı başkanının oyu ağırlık kazanır.
 6. f) Disiplin Kurulu üyeleri, ikinci dereceye kadar (ikinci derece dâhil) kan ve sıhrî hısımları ile müştekisi oldukları konuda soruşturma ve kararlara katılamazlar.

30.2-Görev ve Yetkileri:

 1. a) Yönetim Kurulu, kulüp organlarından ve asıl üyelerden gelen şikâyetleri incelenmek üzere Disiplin Kuruluna gönderir.
 2. b) Şikâyete konu olayın vuku bulduğu tarihten itibaren şikâyetçi yazılı olarak 10 gün içinde Yönetim Kurul’una bildirir. Yönetim Kurulu bu şikâyeti ilk toplantısında veya 15 gün içinde Disiplin Kurul’una sevk edebilir.
 3. c) Disiplin Kurulu, şikâyetçi veya şikâyetçilerin şikâyetleri sorulmak üzere davetiye yollanarak dinlenilmelerine ve hakkında şikâyet vaki olan üyeyi davet ile savunmasını almaya zorunludur. Ancak, yazılı taahhütlü davete rağmen gelmeyen ve savunma yapmayan üye hakkında bu yükümlülükle bağlı kalmaz. Kovuşturma ve karar işlemlerini en kısa zamanda bitirmek en geç 15 gün içinde ve en adil karara varmaya çalışmak tabii görevidir.
 4. d) Disiplin Kurulu kararları özel defterine geçirilerek üyelerce imza edilir. Disiplin Kurulunun görüşü, Yönetim Kurulunca değerlendirilerek en geç 15 gün içinde karar bağlanır ve taraflara yazılı olarak 15 gün içinde bildirilir. Kovuşturmanın neticesine göre hakkında şikâyet vaki olan üye hakkında:

 

DİSİPLİN KURAL, CEZA VE UYGULAMASI

Disiplin bozucu ve kurallara aykırı davranışlar :

Üyeler aşağıda belirtilen davranış ve kurallara aykırı hareketlerde bulundukları takdirde Yönetim Kurulu’nun başvurusu üzerine Disiplin Kurulu kararı ile cezalandırabilirler.

1 )  Kulüb’ün genel disiplin ve huzurunu bozucu hareketlerde bulunmak, Kulüp lokal, tesis ve vasıtalarında Kulüp dahilindeki bütün birimlerde üyelerinin ve misafirlerinin rahatını kaçıracak, huzurunu bozacak eylemlerde bulunmak, Kulüp içinde üye olup olmadığına bakılmaksızın, herhangi bir kimseyle kurumlarda görevli olanlarla yürütme birimi görevlilerine, danışmanlara, personel ve hizmetlilere hakaret etmek, saldırmak, genel ahlak kurallarına aykırı söz ve hareketlerde bulunmak,

2 ) Kulüb’ün tüzel kişiliğini küçük düşürücü söz ve eylemlerde bulunmak, yayın yapmak, kulüp organlarının talimatlarına uymamak ve yönetmeliklere aykırı davranmak,

3 ) Kulüp taşınır ve taşınmaz malları ile cihaz ve malzemelerine zarar vermek,

4 ) Yönetim Kurulu’nca verilen tedbir kararına, Disiplin Kurulu’nca verilen ceza kararlarına uymamak,

5 ) Üyelik giriş formunda yalan ve yanlış beyanda bulunmak, Tüzüğümüzün emredici hükümlerine uymamak,

6 ) Yönetim Kurulu’nun veya kulüp’te nizam ve intizamı teminle mükellef personel ve hizmetlilerin ikaz ve ihtarlarına uymamak, yetkili organlara yanıltıcı ve yanlış beyanlarda bulunmak,

7 ) Kulüp dahilinde şeref ve haysiyet kırıcı bir suç işlemek veya bu nitelikte bir suç sebebiyle mahkum olmak, dernek kurma hakkını kaybetmek, kendisine ceza verilen bir üyenin ceza verilmesini icap ettiren bir fiili tekrar işlemek,

8 ) 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanunun EK-1 maddesi hükümlerine riayet etmemek.

9) Dernek organizasyonlarında, gezilerinde, yarışlarda konferans ve toplantılarda tüzüğe, spor disiplinine ve terbiyesine aykırı harekette bulunmak,

10) Derneğe karşı yapmakla yükümlü olduğu işleri zamanında yapmamak, kayıtsız kalmak, eksik ve yanlış yapmak, sportif yapılanma sorumluların bilgilerine başvurularak sorulan sorulara zamanında ve eksiksiz cevap vermemek,

11) Derneğin Tüzüğüne aykırı olarak Genel Kurul’un yetkili kıldığı organ temsilcilerine, üyelerin sporcuların huzurunda veya gıyabında yazılı, sözlü, fiilen veya yayın yoluyla,sosyal paylaşım siteleri ve  internet üzerinden hakaret eden, söven ve küçük düşürücü davranışta bulunanlar,

12) Yöneticiler sportif faaliyetler sırasında yetkili kişilere  taciz ve saldırıda bulunan, hakaret ve küçük düşürücü davranışta bulunanlara   …………………………………………….

DİSİPLİN CEZALARI

MADDE 1

Disiplin Kurulu hakkında soruşturma yapılan üyelerin savunmasını aldıktan sonra aşağıda belirtilen cezaları fiilin ağırlık derecesine göre verir. 34. maddenin 1, 2, 3, 6’ncı maddelerdeki fiileri işleyen üyelere 6 aydan aşağı olmamak üzere süreli çıkartma cezası, yine 34’üncü maddenin 4, 5, ve 7’inci fıkralarında yazılı fiileri işleyen üyeler hakkında da süresiz çıkartma cezası uygulanır.

Geçici olarak üyenin Kulüp’ten uzaklaştırılması icap ettiği hallerde üyenin lehine  hafifletici sebepler mevcutsa Disiplin Kurulu uyarı ve kınama cezası verebilir. (Ceza alan üyenin süreli çıkarma kararlarına, yönetim kurulu’na itiraz hakkı vardır.) Süresiz çıkartma kararına itiraz mercii Kulüp Genel Kurulu’dur.

 1. a) Uyarı : En hafif ceza olup, üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Uyarı cezası yazılı olarak yapılır ve üyenin siciline işlenmez.
 2. b) Kınama : Üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin ayıplandığının yazılı olarak bildirilmesidir. Kınama cezası üyenin siciline işlenir.
 3. c) Üyelikten geçici olarak uzaklaştırma : Üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle, bir aydan az bir yıldan çok olmamak üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Kulübün eğitim merkezi ile tesislerine irmesinin önlenmesi olup, üyenin siciline işlenir.
 4. d) Üyelikten süreli olarak çıkarma : Üyenin söz ve eyleminin, önceki cezalarla cezalandırılmayacak kadar ağır olması durumunda, Kulüp’teki üyelik kaydının silinmesidir.Ceza kararıkulüp üyelik defterine işlenir ve üye kaydı silinir.
 5. e) Tazmin yükümlülüğü : Üyenin kulüp taşınır ya da taşınmaz mallarında yaptığı zararın kendisine tazmin ettirilmesidir.

Disiplin Kurulu’nca verilen her türlü ceza Kulüp ilan tahtasına asılarak duyurulur.

DİSİPLİN CEZALARINDA KURALLARIN UYGULANMASI ve ÜYELERİN İTİRAZ ŞEKLİ :

MADDE….? Disiplin Kurulu, cezaların saptanmasında aşağıda belirtilen işlemleri yapar ve unsurları nazarı itibare alır. Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulu’nun sunduğu kanıtlara bağlı olmadan, üyenin lehinde ve aleyhinde bulunan tüm kanıtları toplamak çabasında bulunur. Gerektiğinde diğer üyeleri ve kişileri dinler.Disiplin Kurulu, üyenin söz ve eylemini içeren olayın niteliğine ve üyenin siciline bakarak cezalardan birisini takdir yetkisine sahiptir. Hafifletici nedenlerin varlığı durumunda gerekçesini belirtmek suretiyle bir aşağı derecedeki cezayı uygulayabilir. Şu kadar ki, Kulübe üye olma nitelikğine sahip olmadığı halde yanıltıcı beyanlarla üye olmuş kişiler, sürekli olarak üyelikten çıkarılırlar.İşlenen eylem, birden çok cezayı gerektiriyorsa, bunların en ağırı verilir. Eylemde bulunan üyenin olaydaki iyi niyet, ya da haklılığı nedeniyle, eyleme uyan cezadan daha hafif olanı uygulanabilir. Cezayı gerektiren eylemleri işleyenler hakkında, gerekiyorsa; Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını Yönetim Kurulu’na tavsiye eder. Verilen ceza, pişmanlık duyulduğu ve tekrarlanmayacağı kanısına varılırsa ertelenebilir. Ancak süresiz çıkarma cezası ertelenemez. Cezası ertelenen üyenin, bir yıl içinde cezayı gerektiren bir söz ve eylemde bulunması durumunda,  bu eyleme uyan ceza ile ertelenen ceza birleştirilerk uygulanır.Ceza gerektiren eylem, yararlanma statülerinde bulunanlardan biri tarafından işlenmişse, ,işleyen hakkında eylemin ağırlığına göre süreli ve süresi kulüp eğitim merkezi ve tesislerinden yararlanma olanakları kaldırılır ve aynı zamanda ilgili üyenin dikkati çekilir.Cezayı gerektiren eylemi işleyen, üyenin konuğu ise, konuk hakkında Kulübe sokulmama kararı alınır. Gerekiyorsa, üye hakkında süreli ya da süresiz olarak “konuk getirmeme “ kararı alınabilir,Disiplin Kurulu Yönetim Kurulu tarafından tedbirli olarak sevk edilen kişinin gerek görürse tedbirini kaldırabilir.Cezayı gerektiren eylem tarihi, ya da öğrenme tarihinden başlamak üzere altı ayın geçmesiyle disiplin kovuştrması yapılamaz.Disiplin Kurulu Kararı ile süreli ya da süresiz olarak Kulüpten uzaklaştırılan üye, kulübe konuk olarak  getirilemez.Disiplin Kurulu, toplantı ve karar tutanaklarına, kovuşturma açılan üyenin ya da yararlanma statüsünde bulunan kişinin kimliği ile hakkındaki cezayı gerektien eylem, kanıtlar gerekçeli ve diğer hususlar açıkça yazılır. Kararın onaylı bir örneği Yönetim Kurulu’na bir örneği de hakkında karar alınan üye ya da kişiye tebliğ edilir.Çıkarma cezası dışındak kararlar 3/5 çoğunlukla, çıkarma kararı ise 4/5 çoğunlukla alınır.Disiplin Kurulu kararlarını Yönetim Kurulu uygular ve gerekli önlemleri alır. Disiplin Kurulu kararlarına karşı (sürekli çıkarma kararı hariç) üyenin, kulübün Yönetim Kurulu’na itiraz hakkı vardır. Üye, bu itiraz hakkı vardır. Üye, bu itirazını Disiplin Kurulu kararının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazılı olarak sunar. Sürekli çıkarma kararına karşı üyenin itirazı il toplanacak Genel Kurul’da görüşülerek karara bağlanır. Genel Kurul’da 2/3 oyla çıkarma cezası kaldırılabilir.

A-Uyarma

B-Kınama

C-Çıkarma

Cezalarından biri verilebilir.

Çıkarma cezası alanlar, kararın kendilerine tebliğinden itibaren, Kulüp tesislerine giremez, bunlardan istifade edemez ve üye misafiri olarak da gelemez. Çıkarma cezası alanlar hakkında Tüzüğün 13. madde hükümleri uygulanır.

 1. e) Sporcu üyelerle ilgili şikayet ve görev kusurları yönetim kurulunun disiplin kuruluna sevkiyle başlar. Disiplin kurulu yukarda bahsi geçen çalışma programının yanı sıra sualtı etik kurulundan konuyla ilgili değerlendirme raporu ister. Gelen raporuda değerlendirerek verdiği kararı özel karar defterine işler ve imzalar.Disiplin kurulunun görüşü ,yönetim kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır ve taraflara yazılı olarak bildirilir.Kovuşturmanın neticesine göre hakkında şikayet vaki olan sporcu üye hakkında ;

 

1-Sözlü ve yazılı uyarı cezası

2-Eylemin tekrarı halinde görevden 6 ay süreyle uzaklaştırma

3-Eğitmen sözleşmesinin feshi

4-Ölümlü veya sakatlanmalı kazalarla ilgili, devam eden soruşturma sonuçlanana  kadar eğitmenlik faaliyetlerinin durdurulması

5-Eğitmen hatasından kaynaklanan ölümlü veya sakatlanmayla sonuçlanan kazalarda eğitmenin dernekle ilişkisinin kesilmesi, üye eğitmenlerin üyeliklerinin sonlandırılması.

Cezalarından biri veya birkaçının verilebilir.

Madde : 30
Haysiyet Divanı : En az üç yıllık üyeler arasından genel kurul tarafından oy çokluğu ile iki yıl için seçilecek 5 asil 5 yedek üyeden teşekkül eder.

Haysiyet Divanının asli üyeleri kendi aralarında bir başkan seçerler.

Haysiyet Divanı, genel kurulun veya yönetim kurulunun kendisine tevdi edeceği işleri veya müştekinin şikayetlerini tetkik ve karara bağlar.

Toplantılar tüm üye ile yapılır.

Bulunmayan üyelerin yerine yedekleri iştirak eder. İhraç kararları dışındaki kararlar 3/5 çoğunlukla, ihraç kararları ise 4/5 çoğunlukla alınır. Haysiyet Divanı kendi başkanı veya yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Olayla ilgisi olduğuna Haysiyet Divanı tarafından karar verilen Haysiyet divanı üyesi bu olayla ilgili görüşme ve karara katılamaz. Kararları yönetim kurulu tatbik eder.

Kesin ihraç kararına karşı, toplanacak ilk genel kurulda itirazda bulunulabilir. Ancak bu itirazlar icrayı geciktirmez. İtirazın genel kurulda incelenmesi sırasında, lehte ve aleyhte konuşacak birer üyeye söz verilir. Ve itiraz oylanır.

Cezanın kaldırılabilmesi için mevcut üyelerin 2/3 ünün oyu şarttır.
CEZAİ MUCİP HALLER :

Madde : 31

Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden dernek içinde dernekle ilgili yerlerde veya derneğin temsilinin bahis mevzuu olduğu yerlerde siyasi faaliyette bulunan, terbiye ve ahlâk kaidelerine, aykırı harekette bulunan haysiyet ve şerefe dokunacak söz sarf eden, diğer üye ve misafirlerin rahatını kaçıracak şekilde taşkınlık yapan, spor terbiyesine yakışmayacak hal ve harekette bulunan, Dernek mallarına kasıtlı zarar veren Derneğin manevi şahsiyet ve haysiyetini zedeleyici harekette bulunan, Türk Ceza Kanuna ve hususi kanunlarda yazılı ahlaka ve umumi adaba aykırı ve yüz kızartıcı suçlardan birisini işleyen, tüzük ve dahili yönetmelik hükümlerine riayet etmeyen üyeler Haysiyet Divanınca cezalandırılır.

Haysiyet Divanı yukarıdaki sebeplerle üyelik sıfatını iptale kadar yetkilidir. Bu ahvalde üyelik sıfatı düşer ve ihracına karar verilen üye hiçbir surette yeniden derneğe üye olarak alınamaz.

CEZAİ HÜKÜMLER :

Madde : 32

Haysiyet Divanı, Haysiyet Divanı yönetmenliği esaslarına göre üyelere aşağıdaki cezalardan birini verir.

a) İhtar
b) Açık ihtar
c) Bir seneyi geçmemek üzere geçici ihraç
d) İhraç

BALOTAJ HEYETİ ADAY ÜYE DEĞERLENDİRME KURULU ve GÖREVLERİ:

MADDE 31- Aday Üye Değerlendirme Kurulunun oluşumu ve görevleri aşağıda gösterilmiştir.

31.1-Aday Üye Değerlendirme Kurulu, asıl üyeler arasından Genel Kurul’da aksine karar alınmamışsa, gizli oyla iki yıl için seçilmiş 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Seçim Tüzüğün 22. maddesindeki usule göre yapılır.

31.2-Kurul, seçimini izleyen on gün içinde toplanarak kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer.

31.3-Kurul, Yönetim Kurulu tarafından intikal ettirilen asil üye olmak isteklerini inceler. En geç otuz gün içinde inceleme ve soruşturmalarını yaparak neticesini karara bağlar, karar defterine aynen yazar ve kararını yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu kararlarında gerekçe göstermek zorunda değildir.

31.4-Genel Kurul dönemi içinde Genel Kurul kararı uyarınca belirlenen yeni alınacak üye adedinden fazla olan taleplerin ret edildiğini en geç otuz gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.

31.5-Sporcu üyelik başvurusu yapanların üyelikleri, Kurulun mülakatı neticesinde Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

31.6 Kulübün sporcusu olma şartları :
Sualtı dalında, (dalış okulunun) eğitim biriminin yetkili kurullarından bröve almaya hak kazananlar kulübün sporcusu olabilirler. Bunun için eğitim biriminin yetkili kurulları tarafından hazırlanacak ve yönetim kurulu tarafından onaylanacak yönetmelik hükümlerine uyulur. Diğer dallarda sporcu kadrosu, kaptanlar tarafından tespit edilerek her yıl için yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilir. Kulübün sporcuları kendi faaliyet konularındaki kulüp takımlarında yer alarak müsabakalara katılırlar. Kursiyerlerin yetiştirilmeleri için çalışırlar. Bunlar sporcu yönetmeliğindeki esaslara göre, kulüp tesis araç ve gereçlerinden yararlanırlar.
31.7-Balotaj heyeti üyeliğini onayladığı asil,sporcu ve onursal üyelerin listesini Yönetim Kurulu onaylar ve yayınlar, kulubün web sayfasında ve e-posta zincirinde duyurur.

 

ORTAK HÜKÜMLER:

MADDE 32

32.1-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurulları üyeleri, özürsüz olarak üst üste dört toplantı ya katılmadıkları takdirde kurul kararı ile görevlerinden ayrılmış sayılırlar.
32.2-Herhangi bir nedenle kuruldan ayrılan üyenin yerine, ilk sırada bulunan yedek üye yedi gün içinde asıl üyeliğe çağrılır.

32.3-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurulları asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre veya liste halinde ise ilk sıradan başlayarak yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

32.4-Yönetim, Denetim, Disiplin ve Aday Üye Değerlendirme Kurullarına yedeklerden giren üye kalan süreyi tamamlar.

32.5-Tüzel kişinin üye olması halinde, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

32.6-Yönetim, Sportif faaliyetlerin daha verimli yönetilmesi gerekçesi ile ihtiyaç halinde profesyonel veya amatör kadroların atamalarını yapabilir.

32.7 Seçim isimler doldurularak ………………………….

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMYürütme Birimi

 

YÜRÜTME BİRİMİ:

MADDE 33 – Dernek Yürütme Birimi, Birim Görevlileri ile Uzman Danışmanlar ve Çalışma Komitelerinden oluşur. Yürütme Birimi, Yönetim Kurulunun gözetim ve yönetiminde, Dernek organlarının kararlarını uygulamak; Lokal ve tesislerin kurulması, temsilcilikler ile platform oluşturma işlemlerini; iktisadi işletmeler ve vakıfların Derneğe ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek; Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

 

SUALTI SPORTİF ORGANİZASYON ŞEMASI :

MADDE. 34 Sualtı Şubesi, Dernek tüzüğünün amaç bölümünde belirtilen sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi yönetim kurulunun hazırlayacağı iç tüzük ve sportif faaliyetler yönetmeliklerine göre düzenlenir. Sualtı faaliyetleri, sualtı sorumlusunun başkanlığında yürütülür.

 

34.1 – Dalış okulu; Eğitim Birimi
34.2 – Teknik komite; Etkinlikler Birimi

34.3 – Etik kurul

34.4 – Cankurtaran Eğitim Birimi

 

34.1 Dalış okulu : Eğitim Birimi

Sualtının eğitim birimidir. Sualtı sorumlusuna bağlı olarak çalışır. Kulübün amaçları uyarınca nitelikli balıkadam yetiştirmek üzere dalış ile ilgili her türlü teorik ve pratik eğitimi belirli bir kadro ve malzeme ile bir okul disiplini içinde veren, eğitimin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile görevli temel eğitim kuruluşudur. Kulübün Donanımlı Dalış ile ilgili eğitim faliyetlerini Sualtı Eğitim Birimi düzenler ve yönetir. Bağlı bulunduğu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu eğitim dizgesi dahilinde aday dalıcı ve eğitmenlerin teorik ve pratik eğitimlerini vermekle sorumludur. Yetki Belgesinde adı bulunan eğitmenlerin onayıyla aday dalıcıların bröve almasına ve aday eğitmenleri Federasyonun açtığı eğitmenlik sınavlarına göndermeye Sualtı sorumlusu ile birlikte birinci derecede yetkilidir.

Eğitim Birimi, Sualtı sorumlusunun bilgisi ve onayı dahilinde, eğitim faaliyetleri ile ilgili tüm etkinliklerin düzenlenmesi, planlanması, gelir ve giderlerinin raporlanmasından, geliştirilmesinden, yaygınlaştırılmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Bünyesinde bulunan birim sorumlularının yönetiminde Eğitim Birim başkanına bağlı olarak faaliyet gösterirler.

34.1.1-Başkan; Derneğin bröveli asil veya sporcu eğitmen üyelerinden seçilir.

Olağan genel kurul sonrası sualtı sorumlusunun ve yönetim kurulundan iki üyenin davetiyle derneğin bröveli eğitmen ve sporcu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda oylama sonucu göreve talip olan adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu onayı ile atanır.

34.1.2-Başkan yardımcısı:  Derneğin bröveli asil ve sporcu eğitmen üyelerinden seçilir.

34.1.3-Sekreter: Derneğin bröveli asil ve sporcu eğitmen üyelerinden seçilir..

34.1.4-Görev süreleri bir yıldır, yönetim kurulu takdiriyle bir dönem daha süre uzatılabilir

34.1.5-Yönetim kurulu öncelikle atamaları en çok oy alan adaylar arasından yapar, ancak gerektiğinde bu görevlere yeni atamalar yapabilir ve gerektiğinde görevden alabilir.

34.1.6-Eğitim çalışmalarına katılacak eğitmenler sualtı sorumlusu ve eğitim birimi başkanının ortak çalışmasıyla belirlenir. Sualtı sorumlusunun onayı aranır.

 

 1. 2 Etkinlikler Birimi: (Teknik komite)

Etkinlikler Birimi, Sualtının Etkinlikler birimidir. Sualtı sorumlusuna bağlı olarak çalışır. Eğitim Birimi’nin faaliyet alanı dışındaki tüm etkinliklerin, gelişim dalışlarının düzenlenmesi, planlanması, gelir ve giderlerinin raporlanması ve bu tüzükte tanımlanan tüm etkinliklerin geliştirilmesinden, yaygınlaştırılmasından ve yürütülmesinden sorumludur. Bünyesinde bulunan birim sorumlularının  yönetiminde Etkinlikler Birim Başkanına bağlı olarak faaliyet gösterirler.

Derneğin tüm sektör bileşenleri ile dalış sporları kulüpleri, üniversite ve dalış merkezleri ile ilişkisinin geliştirilmesi, sorunların çözümü ortak platformlarda çevre ve denizle ilgili panel, seminer ve sunumların gerçekleşmesini organize eder. Dalış camiasının koordinasyonu iletişimi için belirli aralıklarla dernek çatısı altında toplantılar düzenler. Sualtı ve denizle ilgili sinema, video, film gösterim günleri düzenler.

Üye ve sporcuların dernek aidiyet duygusunu pekiştirmek, ilişkilerini geliştirmek üzere dans, müzik, orkestra, koro, sinema,ve sportif gibi sanatsal etkinlikleri düzenler. Sosyal sorumluluk projeleri geliştirir, kamu yararına etkinlikler organize eder.

Etkinlik çalışmalarına katılacak eğitmenler sualtı sorumlusu ve etkinlik birimi başkanının ortak çalışmasıyla belirlenir. Sualtı sorumlusunun onayı aranır.

1- Etkinlikler Birimi Başkanı: Derneğin bröveli asil veya sporcu eğitmen üyelerinden seçilir.

Olağan genel kurul sonrası sualtı sorumlusunun ve yönetim kurulundan iki üyenin davetiyle derneğin bröveli eğitmen ve sporcu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda oylama sonucu göreve talip olan adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu onayı ile atanır.

2- Etkinlikler Birimi Yardımcısı: Derneğin bröveli asil ve sporcu eğitmen üyelerinden seçilir

3- Bilimsel Çalışmalar Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

4- Malzeme Bakım ve Onarım Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

5- Arama Kurtarma Grup Sorumlusu: En az 3 yıldız dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

6- Festival Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir. Direkt Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışır.

7- Görüntüleme Birimi Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

8- Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

9- Gezi Organizasyonları Sorumlusu: Dalıcı olan aktif, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

10- Yarışmalar Sorumlusu: Dalıcı olan, asil veya  sporcu üyelerden seçilir.

11-Bilgi işlem, web ve sosyal paylaşım siteleri yönetimi

 

 1. 3 Sualtı Etik Kurulu:

 

Sualtı Etik Kurulu: Dalış Eğitimleri ve Etkinliklerinde, sporcu üyelerin, ilgili disiplin düzenlemelerini yapmak amacıyla görev yapar. Kurulun 1 (bir) üyesi Yönetim Kurulu’nca atanır, 2 (iki) üyesi  Olağan Genel Kurul sonrası sualtı sorumlusunun ve yönetim kurulundan iki üyenin davetiyle derneğin bröveli eğitmen ve sporcu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda Kulüp bünyesinde en az 3 yıl eğitmenlik yapmış  dalış eğitmenlerinden seçilir.

 

Sualtı Etik Kurulu Görev ve Yetkileri:  Etik Kurulu teorik ve pratik eğitimler sırasında meydana gelen dalıcı güvenliğini tehdit edici uygulamalara yönelik şikayetler, bağlı bulunulan ve yasal olarak kulübü bağlayıcı yönetmeliklere aykırı davranışlarla ilgili şikayetleri değerlendirip, sözlü uyarılarla sorunları çözmeye çalışır, gerekli gördüğü takdirde Disiplin Kuruluna sevk talebiyle yönetim kuruluna başvurur. Talep doğrultusunda görüşlerini 7 gün içinde kulüp Disiplin Kuruluna iletir.

 

34.4 Cankurtaran Eğitim Birimi:

Cankurtaran Eğitim Birimi, bröveli cankurtaran eğitmen ve sporcularından oluşur. Cankurtaran ve eğitmeni yetiştirir. İlgili federasyon eğitim programını uygular. Sektör bileşenlerinle iş birliği yapabilir.

 

MADDE. 35  SUÜSTÜ SPORTİF ORGANİZASYONLARI :

 

SUÜSTÜ SORUMLUSU

Suüstü sorumlusu, kulübün suüstü branşlarında çalışmış üyeleri arasından seçilir.

Suüstü sorumlusu, branşlarda tecrübeli olan sporcular arasından branş sorumlularını seçer ve yönetim kuruluna onaylanmak üzere sunar. Suüstü sorumlusu faaliyetteki branşların statü ve işlevlerini planlar.

 

 

 

35.1 KÜREK ŞUBESİ

 

TBK Kürek İdari Yapılanma :

 

Kürek Şubesi Sorumlusu

Kürek şubesinin genel yapısından, antrenör ve sporcuların takiplerinden sorumludur.

 

Baş Antrenör

Kendisine bağlı olan antrenörleri organize eder, genel antrenman programını hazırlar, sporcuların en verimli ve hızlı bir şekilde gelişmeleri için gerekli olan çalışmaIarı ve gerekli düzenlemeleri yapar.

 

Yardımcı Antrenör

Baş antrenörün kendisine verdiği antrenman programını sorumlusu olduğu sporculara uygulamak, sporcularını yarışmalara hazırlamakla görevlidir.

 

Kürek Okulu Antrenörü

Yetişkinler ve gençler kürek okulundan sorumludur. Takıma yeni sporcular kazandırmak ve temel kürek eğitimi vermekle görevlidir.

 

Eğitmenler

Antrenörlere yardımcı olmakla ve yeni sporculara eğitim vermekle sorumludurlar.

 

35.2 YÜZME

 

Yüzme Şubesi sorumlusu

Baş yüzme hocası

Yardımcı yüzme hocası

Yüzme okulu antrenörü

Yaz okulları sorumlusu

 

35.3 SÖRF

Sörf Şubesi sorumlusu

Anrenörler

 

35.4 KANO

Kano Şubesi Sorumlusu

Antrenörler

 

35.5 YELKEN

Yelken Şubesi sorumlusu

 

 

Antrenörler

 

35.6 ZIPKINLA BALIK AVCILIĞI

 

35.7 SUALTI HOKEYİ

 

35.8 SUALTI RAGBİSİ

 

35.9 AMATÖR DENİZCİLİK BELGESİ EĞİTİM MERKEZİ

 

35.10 SERBEST DALIŞ

 

35.11 FEDERE OLAN DİĞER BRANŞLAR

 

UZMAN DANIŞMANLAR:

 

MADDE 36–Dernek amaç ve çalışma konularında yardımcı ve yararlı olmak üzere, geçici ya da sürekli olarak atanan uzman danışmalar, spor, sağlık, hukuk, mali, basın, teknik ve Yönetim Kurulunun gerek gördüğü diğer konularla Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer Kurullara ve Yürütme Birimi ile temsilciliklere danışmanlık yaparlar.

 

ÇALIŞMA GURUPLARI VE KOMİTELER:

MADDE 37 – Yönetim Kurulu kararı veya Dernek Başkanınca Dernek amaç ve çalışma konularında, yardımcı ve yararlı olmak gayesi ile geçici ya da sürekli olarak en az üç kişiden oluşan Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri oluşturulabilir. Çalışma Grupları ve Çalışma Komitelerinin geçici olanları Dernek Başkanınca, sürekli olanları Yönetim Kurulu kararı ile seçilirler.

Spor faaliyetlerinin yürütülmesi :

Madde : 34

Kulüp tüzüğünün amaç bölümünde belirtilen sportif faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, yönetim kurulunun hazırlayacağı, iç tüzük ve sportif faaliyetler yönetmeliklerine göre, teknik komite ve dalış görevlileri tarafından sağlanır.

 

Madde : 35

Sualtı faaliyetlerinin yürütülmesi : Sualtı faaliyetleri, sualtı genel kaptanının başkanlığında bir teknik komite ile dalış okulu tarafından yürütülür.

 1. Teknik Komitenin kuruluşu şöyledir :
 • Başkan-Sualtı Genel Kaptanı
 • Sekreter
 • Yazı işleri sorumlusu
 • Mali İşler Sorumlusu
 • Araştırma geliştirme grup başkanı
 • Onarım donatım grup başkanı
 • Arama kurtarma grup başkanı
 • Yarışmalar grup başkanı
 • Bilimsel çalışmalar grup başkanı
 • Endüstriyel çalışmalar grup başkanı
 • Film-fotoğraf grup başkanı
 • Turizm-Rehberlik grup başkanı

Teknik komitenin oluşması için başkan ile birlikte ilk sekiz üyenin bulunması zorunludur. Bilimsel çalışmalar, endüstriyel çalışmalar, film-fotoğraf ve turizm rehberlik grupları en az üç kişiden meydana gelen bir grup kurdukları takdirde aralarında bir başkan seçerek teknik komiteye üye gönderebilirler.

Aksi halde temsil edilemezler.
Teknik komitenin görev ve yetkileri :

Kulübün sualtı faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandı-kılmasında yetkili ve sorumludur. Teknik komite, bu maksatla yönet-menlikler hazırlar, yönetim kurulunun onayından sonra bu yönetmen-lifleri uygular.

Özellikle can güvenliğini birinci planda tutar ve bu hususta merci kanuni mevzuata uyar. Teknik komite ve dalış okulunun koordineli çalışmasından sualtı genel kaptanı sorumludur.
b- Dalış Okulu :

Kulübün amaçları uyarınca nitelikli balıkadam yetiştirmek üzere dalış ile ilgili her türlü teorik ve pratik eğitimi belirli bir kadro ve malzeme ile bir okul disiplini içinde veren, eğitimin planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile görevli temel eğitim kuruluşudur.

Kulübün dalış brövesi vermeye yetkili organı dalış okuludur. Dalış okulu sürekli çalışma yapan bir kuruluştur. Yönetim kurullarının değişmesi ile görevleri sona ermez.

Ancak gerektiği durumda Yönetim Kurulu veya sualtı genel kaptanı, dalış okulu elemanlarından lüzum gördükleri görevden alabilir ve yeni atamalar yapabilir.
Dalış okulunun kuruluşu şöyledir :
Okul Başkanı
Okul Sekreteri
Dalış Öğretmeni (Teorik)

YÜRÜTME BİRİMİ GÖREVLİLERİ:

MADDE 38 – Dernek Bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yürütme birimi Görevlileri Yönetim Kurulunca atanabilir. Yürütme Birimi Görevlilerinin görev ve yetkileri “Personel Özlük Hakları Yönetmeliği”nde gösterilir. Kulüp yürütme biriminde, kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkânlarının elverdiği oranda aşağıda unvanları belirtilen yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamı yönetim kurulu tarafından sağlanır.
a) Sekreter
b) Kulüp Saymanı
c) Kulüp doktoru ve sağlık personeli
d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri
e) Suüstü ve Sualtı Spor Direktör veya koordinatörleri
f) Genel Kaptanlar
g) Kaptanlar
h) Teknik yönetici ve öğreticiler ,eğitmenler

Kulüp yürütme biriminin görev ve yetkileri için gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 24. maddesi hükümlerine uyulur.  Yönetim Kurulu, 18825 sayılı gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 25., 26. ve 27. maddeleri uyarınca kulüp danışmanları, kulüp danışma kurulları ve kulüp temsilcileri görevlendirebilir.

Madde : 38

Yürütme Birimi : Yönetim kurulunun kararları uyarınca, kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme birimi sorumlusu genel sekreterdir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme birimi görevlileri yönetim kurulu tarafından görevlendirilir. Bu görevler ücretli veya fahri olarak yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 39-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından; yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, T.C. Kimlik no.ları, meslekleri ve ikametgâhları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Dernekler kanununa uygun bir bildirim yöntemiyle bildirimde bulunulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM – Mali Hükümleri

 

HESAP DÖNEMİ VE BÜTÇE:

MADDE 40- Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Derneğin bütçesi yıllık bütçe yönetmeliği ile gelir ve gider çizelgelerinden oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konular gösterilir. Bütçe dönemi dışında; hesap dönemi sonundan, Olağan Genel Kurul tarihine kadar geçecek süre içersinde yapılacak harcamalar, tahsilâtlar ve tüm icraatlarda Yönetim Kurulu yetkilidir.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi :

Madde : 33

Genel kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgahları Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülkü amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 41- Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

41.1-Yıllık Aidat: Dernekler Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul kararı ile saptanır.

41.2-Giriş ödentisi: Asıl üyeliği Yönetim Kurulunca kabul edilen kişiden Genel Kurulun saptadığı giriş ödentisi alınır.

41.3-Yararlanma Payı: Dernek, lokal ve tesislerden yararlanmak istenildiği takdirde ödenecek tutardır.

41.4-Katılma Payı: Lokal ve tesislerin yeniden inşa ya da mevcutlarda değişiklik için her çalışma dönemi

bütçesinde öngörülen ve proje giderlerini karşılamak amacı ile üyelerden tahsil edilen tutardır.

41.5-Dernek taşınır ve taşınmaz mallarının satışları ile haklarının kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile taşınır değerler gelirleri

41.6-Her türlü piyango satışları ile balo, eğlence, konser, spor yarışması, konferans, toplantı, temsil, festival, yayın, reklâm ve gösteri ile benzer düzenlemelerden elde edilen gelirler,

41.7-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak her türlü koşullu ya da koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlar,

41.8-İktisadi işletmeler, lokal, ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler,

41.9-Süresi içinde yapılmayan ödemelerden alınan gecikme zammı gelirleri,

41.10-Sualtı su üstü eğitimi ve kursu gelirleri.

41.11-Sponsorlarla yapılan sözleşmeler gereği; sponsorlardan sağlanan her türlü nakdi ve gayri-nakdi gelirler,

41.12-Diğer gelirler.

Derneğin gelirleri

Madde : 46 Derneğin gelir ve kaynakları şunlardır :

 1. Üyelerin teberru ve aidatı
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernekçe tertiplenen müsamere, eğlence, balo, konser, spor müsabakaları, konferanslar ve geziler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin malikinden elde edilen gelirler.
 5. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLLERİ:

MADDE 42- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu son Genel Kurulda onaylanan bilânçoda belirlenmiş Dernek öz varlığının  ½ sini aşan borçlanma yapamaz. Bu oranın üzerindeki borçlanmalarda ek bütçe ve Genel Kurul kararı gerekir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi,  kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, resmi olarak kredi vermeye yetkili kurumlardan yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Dernek ve iktisadi işletme adına Banka ve Kredi kartları gibi bankacılık enstrümanlarını temin edebilir. İktisadi işletmesini tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebilir. İktisadi işletmesini şirkete dönüştürebilir. Kredi kullanabilir

 

 

 

 

Madde : 47

Dernek, Genel Kurul’a katılan üyelerin salt çoğunluğunun aldığı karar ile borçlanabilir.

Kulüp, tüzükte yazılı amacın gerçekleşmesine yardımcı olmak amacı ile ticari işletmelere sahip olabilirler, işletmelerini tüzel kişilere veya şirketlere kiraya verebileceği gibi bir anonim şirkete de devredebilir.GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

MADDE 43- Derneğin gelir ve gider işlemlerinde aşağıda gösterilen kural ve yöntemler uygulanır.

Derneğin gelir ve kaynakları şunlardır :

 1. Üyelerin teberru ve aidatı
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernekçe tertiplenen müsamere, eğlence, balo, konser, spor müsabakaları, konferanslar ve geziler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin malikinden elde edilen gelirler.
 5. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

 

43.1-Asıl üye yıllık aidatını her yılın Nisan ayının son gününe kadar öder. Bu tarih, Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.

43.2-Üye aidatını süresi içinde ödemediği takdirde, geçen her ay için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkındaki Kanun da belirtilen oranda gecikme zammı öder.

43.3-Dernek Gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen hesap belgesi veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir. Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Ayni bağış ve yardımlar için de rayiç bedel üzerinden alındı belgesi düzenlenir.

43.4-Dernek adına gelir toplamakla yetkili ve görevli olan kişiler, tahsil ettikleri paraları iki gün içersinde derneğin bankadaki hesabına yatırır veya bankalar vasıtasıyla gönderir veya Dernek Saymanına teslim eder.

43.5-Dernek kasasında bulundurulabilecek para miktarı, ihtiyaçlar dikkate alınarak yönetim kurulunca belirlenir.

43.6-Dernek mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

43.7-Derneğin bankadaki hesabından para çekmeye yetkili en az iki imzanın birlikte bulunması şarttır.

43.8-Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernek, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu düzenlenir.

43.9-Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

43.10-Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Bu belgeler, dernek tarafından bastırılır. Bastırılacak belgelerin, yönetmelikte belirtilen nitelikte olması zorunludur.

43.11-Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

43.12-Dernek, tüzükte gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir.

43.13–5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, dernek kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşlarından, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında aynî veya nakdî katkı sağlayabilir.

43.14- Tüzükte yazılı amaçlarını gerçekleştirmek amacıyla ticari işletmelere sahip olabilir. İktisadi işletmeler kurabilir, İşletmelerini tüzel kişilere, şahıs işletmelerinne kiraya verebilir, Gelir sağlamak amacıyla şirketler kurabilir.

 

DEFTERLER:

MADDE 44- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar. Noterden tasdiki zorunlu olan defterler, Noterden tasdik ettirilir. Dernekler kanununa göre zorunlu olmaktan çıkarılan defterlerin tutulması isteğe bağlıdır.

44.1-İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

a)Genel Kurul Karar Defteri: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları tutanakları bu deftere tarih sırasıyla yapıştırılır.

b)Yönetim Kurulu Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

c)Disiplin Kurulu Karar Defteri: Disiplin Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

d)Aday Üye Değerlendirme Kurulu Karar Defteri: Aday Üye Değerlendirme Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

f)Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

g)Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

ğ)Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

h)İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

ı)Bütçe ve Bilânço Defteri: Bütçe kesin hesap ve bilânçolar bu deftere işlenir.

44.2-Bilânço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 1. a) Dernek, (44.1) bendindeki İşletme Hesabı Defteri haricindeki defterleri de bilânço esasına geçildiği takdirde de tutar.
 2. b) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

44.3-Dernek İktisadi İşletmesi Defterleri:

Derneğin İktisadi İşletmesi olması halinde defterler bilânço esasına göre tutulacak olup İktisadi İşletme adına ayrıca usulüne göre tasdik ettirilecektir.

Derneğin gelirleri

Madde : 46

Derneğin gelir ve kaynakları şunlardır :

 1. Üyelerin teberru ve aidatı
 2. Bağış ve yardımlar
 3. Dernekçe tertiplenen müsamere, eğlence, balo, konser, spor müsabakaları, konferanslar ve geziler gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.
 4. Derneğin malikinden elde edilen gelirler.
 5. Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri

 

 

ALTINCI BÖLÜM – Genel Hükümleri

 

TEMSİLCİLİKLER:

MADDE 45-Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve faaliyet alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğe yazılı

olarak bildirilir. Temsilcilikler, Dernek Genel Kurulunda temsil edilemezler. Temsilciliklere ilişkin kural ve yöntemler “Temsilcilikler Yönetmeliği”nde belirlenir.

 

PLATFORMLAR VE BİLDİRİ YAYINLAMA:

MADDE 46-Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernek, vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere platformlar oluşturabilirler. Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile platform yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. Dernek Yönetim Kurulunca zorunlu sayılan hallerde, dernek amacına giren konularla sınırlı olmak üzere, derneğin görüşlerini yansıtan bildiri yayınlanabilir.

 

TAŞINMAZ MAL EDİNME:

MADDE 47-Dernek, Genel Kurul’un yetki vermesi halinde Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde aynı hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.

 

İKTİSADİ İŞLETMELER:

MADDE 48- Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi hükümler yer alır. Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler. Tescil tarihinden itibaren faaliyete başlarlar.

Derneği Şubeleri :

Madde : 41

Dernek ana tüzüğünün 2. maddesindeki amaçların yayılmasını temin için, yönetim kurulu kararı ile Dernek, Türkiye dahilinde Dernek Yönetim Kurulunca yetkili kılınacak üç kişi tarafından, şubenin kurulacağı mahallin en büyük mülkiye amirine yazılı müracaat edilmek suretiyle şubeler açabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 49-Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (2/3)’ nün katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıda katılan üyelerin, (2/3) çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin toplamının en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur. Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. Derneğin adı ve amblemi Genel Kurul’da üyelerin 2/3 oy çoğunluğuyla yapılır.

 

Tüzüğün değiştirilmesi :

Madde : 44

Derneğin ana tüzüğü, genel kurul tarafından toplantıya katılanları 2/3 çoğunluğu ile değiştirilebilir. Ancak ana tüzükte yapılacak değişikliklerin genel kurul toplantı tarihinden en az 10 gün evvel yönetim kurulu tarafından yazılı olarak bildirilmesi gereklidir. Aksi halde tüzük değişikliği genel kurulda müzakere edilemez.

 

DERNEĞİN TASFİYESİ:

MADDE 50-Derneğin tasfiyesi Dernekler Kanunu ile Türk Medeni ve diğer kanunlar hükümlerine göre yapılır.

Genel Kurul gündeminde derneğin tasfiyesi hususunda madde bulunması halinde Genel Kurul üyelerinin en az(2/3)’ ünün bulunacağı Olağanüstü Genel Kurulda toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu kararı ile tasfiye edilebilir. İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda da aynı katılım ve toplantı nisabı aranır. Derneğin tasfiyesi kararı Genel Kurul tarafından alınır. Artan mal varlığı, nakit değerleri, diğer yasal hakları ve bunların hâsıl ettiği değerlerin nereye devredileceği Genel Kurul’da karara bağlanır. Derneğin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek unvanının önüne “tasfiye halinde” ibaresi ilave edilir. Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar Genel Kurulda alınan kararda belirtildiği şekilde devredilir. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakiptasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

YÖNETMELİKLER:

MADDE 51- Dernek Ana Tüzük hükümleri, yönetim kurulunun hazırlayacağı ve aşağıda gösterilen yönetmelikler hükümlerine göre uygulanır.

51.1-Personel Yönetmeliği

51.2-Muhasebe ve Bütçe Yönetmeliği

51.3-İktisadi İşletme Yönetmeliği

51.4-Çalışma Grupları ve Çalışma Komiteleri Yönetmeliği

51.5-Dernek Lokali İşletme Yönetmeliği üye ve misafirlerinin tesis kullanımı yönetmeliği

 

51.6-Temsilcilikler Yönetmeliği

51.7-Sponsorluk Yönetmeliği

Yönetim Kurulu yukarda belirtilen yönetmelikler dışında gereken yönetmelikleri de hazırlamakla görevlidir.

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ:

MADDE 52 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve bu kanuna atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde : 50

Üyelerin eşleri, tahsildeki çocukları ve evli olmayan kızları genel kurulca tespit edilecek teberru karşılığında Derneğe gelebilirler ve Dernek tesislerinden yararlanabilirler.

Bunların Dernek araçlarından faydalanmaları, yönetim kurulunun iznine bağlıdır.

YÜRÜRLÜK :

MADDE 53- 5253 Sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca yapılan Tüzük değişiklikleri 22 aralık 2013

tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş ve bu tarihte yürürlüğe girmiştir.

Madde : 53

Bu tüzük Türk Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği genel kurulunun kabulü, resmi makamlarca tasdikini takip eden günden itibaren yürürlüğü girer.

DÜZELTME YETKİSİ:

MADDE 54-Dernek Tüzüğünde yapılan değişikliklerden sonra; Dernek merkezinin bulunduğu yerdeki en büyük mülki amirliğinin direktifleri doğrultusunda Dernek Tüzüğünün yasalara, bunlarla ilgili yönetmelikler ve mevzuata uygun hale getirilmesinde ve maddelerde gereken düzeltmeleri yaparak yayıma hazır duruma getirme hususunda yönetim kurulu yetkilidir.

Madde : 54

Bu tüzük hükümlerini, Balıkadamlar Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu yürütür.

 

YÜRÜTME :

 • MADDE 55- Bu Tüzük hükümlerini yürütmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde : 55

İş bu tüzükte belirtilmeyen hususlarda 5253 sayılı dernekler kanunu hükümlerine ve ikincil mevzuata uyulur.